Chân dung các Cha Giám Tỉnh và Đặc trách HĐĐMVN.

Chân dung các Cha Giám Tỉnh
và Đặc trách Huynh đoàn Đa Minh Việt Nam

Trong không khí hân hoan mừng 50 năm Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam, tước hiệu Nữ Vương các thánh Tử Đạo (18/3/ 1967-2017), xin giới thiệu chân dung của sáu vị giám tỉnh và 11 Đặc trách Huynh đoàn Đa Minh Việt Nam.

Sáu Cha Giám Tỉnh Đa Minh Việt Nam

1. Gioakim Nguyễn Văn Liêm             (1967-81 – Rip 13.12.2003)
2. Giuse Đoàn Thiệu                          (1981-90 – Rip 26.4.1997)
3. Giuse Đinh Châu Trân                    (1990-99)
4. Giuse Nguyễn Cao Luật                 (1999-2007)
5. Giuse Ngô Sĩ Đình                         (2007-15)
6. Giuse Nguyễn Đức Hòa                 (2015 đương nhiệm).


(Bấm chuột phải để “view image”)

Mười một cha Tổng Đặc trách Huynh Đoàn ĐMVN (# Tổng Giám Đốc Dòng Ba)

– Giuse Nguyễn Tri Ân                       (1956-1964 – Rip 16.3.1965)
– Đa Minh Vũ Đức Cương                  (1964-1969 – Rip 30.1.1992)
– Giêrônimô Phạm Quang Tự             (1969-1973 – Rip 7.12.2007)
– Giuse Chu Đức Cung                       (1973-1985 – Rip 29.1.2001)

– Giuse Trần Quang Thiện                 (1985-1992)
– Giuse Lưu Công Chỉnh                   (1992-1994 ; 2005-2007)
– Đa Minh Chu Quang Đương            (1994-1999 – Rip 30.7.2000)
– Giacôbê Phạm Văn Phượng            (1999-2004)
– Gioan B. Lã Ngọc Đẩu                     (2004 – Rip 10.12.2004)
– Phanxicô Xaviê Nguyễn Đức Đạt     (2007-2011)
– Giuse Phạm Quang Sáng                 (2011-2015)
– Phanxicô Xaviê Đào Trung Hiệu       (2015 đương nhiệm)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *