Thần học Đời Tu 02: Đời tu thời Tân ước

Thần học online:
LỊCH SỬ VÀ THẦN HỌC
VỀ ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN

Bài 02: Đời tu thời Tân ước

Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi” (Mt  19,21).

Trong Tân ước, đâu là gương mẫu tiên khởi cho đời sống tu trì? Chúa Giêsu? Đức Maria? Các Tông đồ? Hay Cộng đoàn các Kitô hữu tiên khởi? Vấn nạn khác có vẻ hóc búa hơn: Chúa Giêsu có ý định lập hàng ngũ tu sĩ trong Giáo hội hay không, hay đó chỉ là một thể chế Giáo hội lập ra sau này do hoàn cảnh lịch sử?

Bài học này phần nào giải đáp cho chúng ta những vấn nạn căn bản ấy.

roizDFR3lgQ