Chân Phước Têrêsa thành Calcutta sắp được phong thánh

Crowds await the arrival of Pope Francis for his Mass in Mother Teresa Square in Tirana, Albania, Sept. 21. (CNS photo/Paul Haring)

Trong một cuộc tiếp kiến riêng với Đức Hồng Y Angelo Amato, bộ trưởng Thánh Bộ Phong Thánh tại Vatican ngày hôm qua, Đức Thánh Cha Phanxicô cho phép Bộ Phong Thánh thông cáo một sắc lệnh về một phép lạ được gán cho sự can thiệp của Chân Phước Têrêsa, được toàn thế giới nhận biết là Mẹ Têrêsa.

Sanh ngày 26 tháng 8, 1910, Agnes Gonxha Bojaxhiu đã lớn lên và thành lập Dòng Nữ Tử Bác Ái và Hiệp Hội Các Thừa Sai Bác Ái. Nhà Dòng này khởi sự từ Calcutta đã làn tràn sang trên 130 quốc gia, đã điều khiển các nhà dưỡng bệnh cho những người mắc bệnh HIV/AIDS, phong hủi và lao phổi. Được biết đến qua các công trình bác ái đối với người nghèo khó và bệnh họan, Mẹ Têrêsa sắp được phong thánh đã qua đời ngày 5 tháng 9, 1997.

Ngay sau khi Mẹ qua đời năm 1997, Giáo Hội Công Giáo đã tiến hành thủ tục phong chân phước cho ngài. Mẹ được Thánh Gioan Phaolô II phong chân phước năm 2002, sau khi nhận biết về phép lạ chữa lành một phụ nữ Ấn Độ có cục bướu trong bụng. Hôm qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã công nhận phép lạ thứ hai cần thiết, theo tờ báo của Hội Đồng Giám Mục Ý L’Avvenire, về một người đàn ông có nhiều ung nhọt trong óc, và sau một ngày hôn mê, đã được khỏi bệnh.

Trong buổi tiếp kiến hôm qua, Đức Thánh Cha cũng chuẩn y một sắc lệnh khác bao gồm các nhân chứng anh hùng sau đây:

— Đầy Tớ Thiên Chúa Giuseppe Ambrosoli, linh mục Dòng Truyền Giáo Comboni Thánh Tâm Chúa Giêsu (25, tháng 7, 1923 – 27, tháng 3, 1987)
— Đầy Tớ Thiên Chúa Adolfo (Lanzuela Leonardo Martínez), Tu Sĩ Hiệp Hội các Thầy Dòng lo cho các Trường Công Giáo (8, tháng11, 1894 – 14, tháng 3, 1976)
— Đầy Tớ Thiên Chúa Henry Hahn, Laico (29, tháng 8, 1800 -11, tháng 3, 1882).

Vietcatholic.net