CHO và NHẬN

romantic-love-images-hb-pictures-4Cho đi một trái tim nhân ái

Nhận được cả tấm lòng yêu thương

Cho đi một ánh mắt hiền từ

Nhận được nhiều nụ cười tươi nở

Cho đi một lời nói dịu dàng

Nhận được hồi đáp thỏa lòng ta

Cho đi một nghĩa cử cao đẹp

Nhận được tình huynh đệ chân thành

Cho đi sự cảm thông chia sẻ

Nhận được những con người đáng thương

Cho đi lòng tha thứ khoan dung

Nhận được ơn chữa lành của Chúa

Cho đi nhiều hành động bác ái

Nhận được muôn phúc lộc bình ban

Cho đi ước nguyện chân- thiện- mỹ

Nhận trọn vẹn hạnh phúc lắng sâu

Cho đi các việc làm từ thiện

Nhận được phúc đức Trời ân ban

Cho đi những nụ cười thân ái

Nhận được cảm mến tình tha nhân

Cho đi nguồn tin yêu hy-vọng

Nhận được vui sướng trong tâm hồn

Cho đi đồng tiền như bà góa (Mc.12,43-44)

Nhận được cả nước trời bao la

Cho đi giọt lệ sầu thống hối

Nhận được ơn tha thứ chúc lành

Cho đi lòng hy-sinh quảng đại

Nhận lãnh ơn cứu độ hôm nay

Cho đi thì sẽ được nhận lại

Nhận gấp bội phần đã cho đi.

BCT