Chúc mừng

khantron2015

Hôm nay Lễ Mẹ về Trời

Các Thầy trọng khấn trọn đời tu thân

Nguyện không vương vấn thế trần

Bỏ mình theo Chúa, ân cần chứng nhân

Dõi gương Tổ Phụ Thánh Nhân

Đa Minh ngọn đuốc sáng trần ngàn thu

Chúc mừng các Đấng Nhà Tu

Hôm nay theo Mẹ, thiên thu hát mừng

Nước Trời tại thế tưng bừng

Hân hoan chào đón đến từng Thầy Tu

Mười một ngọn đuốc chu du

Ước mơ thắp sáng cõi Tu giữa đời

Tin Mừng loan báo mọi nơi

Cánh đồng truyền giáo khắp nơi vui mừng

Cầu chúc các Thầy không ngừng…

Thăng hoa tiến chức Tin Mừng thực thi

Trọn đời nguyện khắc tâm ghi

Truyền rao Lời Chúa, chân đi khắp miền

Gieo trồng gặt hái triền miên

Người người nhận biết trước tiên Chúa Trời

Tạ ơn khúc hát trọn đời

Đoàn con dâng Chúa muôn lời ngợi ca.

BCT

Ghi nhớ : Mừng Lễ khấn trọng các Thầy Đa Minh VN

15/8/2015