Chương trình đại lễ mừng kính Thánh Martino tại Đền thánh Martino Hố Nai (03.11.2020)


Không có nơi nào mà thánh Martino ưu ái như đất nước Việt Nam, nhờ lời cầu bầu của ngài mà Thiên Chúa đã ban nhiều ơn cho những người xin khấn thánh nhân.

Có lẽ ngài cảm được nỗi khổ của dân Việt Nam chăng, khi mà cuộc đời ngài cũng “ba chìm bảy nổi”. Ngài là kết quả hoa trái của cuộc tình không xứng đôi, một bên là người phụ nữ nô lệ da đen và bên kia là quý tộc người Tây Ban Nha. Bị người cha từ bỏ và bị xã hội coi khinh, nên thánh nhân  sớm thấu hiểu thế nào là bị ruồng bỏ, bị khinh chê và phải hứng chịu bất công của xã hội.

Với lời khấn Dòng Đa Minh, thánh nhân đã họa lại tình thương bác ái của Chúa Giêsu “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình”. Nên người đương thời của thánh nhân hay gọi ngài là “Cha bác ái” và “Cha của người nghèo”.

Nay chúng con, người dân Việt, chạy đến cùng Ngài, xin thương đến đất nước chúng con, đến từng con người đang lầm than khốn khó trong xã hội ngày nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *