Chương trình tông du của ĐTC Phanxicô tại Canada (24 – 30/07/2022)

CANADA-POPE-VATICAN-INDIGENOUS

Ngày 23/6/2022 Vatican đã công bố chương trình chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Canada, từ ngày 24-30/7/2022. Chuyến đi có khẩu hiệu là “Bước đi cùng nhau”, với nhiều cuộc gặp gỡ các đại diện của các Dân tộc Bản địa và các tín hữu Công giáo bản địa. Đây là một bước trong tiến trình hoà giải, hàn gắn các dân tộc bản địa.

Chương trình tông du của Đức Thánh Cha Phanxicô tại Canada
24 – 30/7/2022

Chúa Nhật ngày 24 tháng 7 năm 2022

ROMA – EDMONTON (đi sau giờ Việt Nam 13 tiếng)

09:00 Khởi hành từ sân bay quốc tế Roma/Fiumicino để bay đến Edmonton
 
11:20 Đến sân bay quốc tế Edmonton   
11:20 CHÀO ĐÓN CHÍNH THỨC tại Sân bay quốc tế Edmonton  
 
Thứ Hai ngày 25 tháng 7 năm 2022

EDMONTON – MASKWACIS – EDMONTON (đi sau giờ Việt Nam 13 tiếng)

10:00 GẶP GỠ CÁC DÂN TỘC BẢN ĐỊA FIRST NATIONS, MÉTIS VÀ INUIT tại Maskwacis Diễn văn của ĐTC
16:45 GẶP GỠ CÁC DÂN TỘC BẢN ĐỊA VÀ THÀNH VIÊN CỦA CỘNG ĐOÀN GIÁO XỨ tại  Nhà thờ Thánh Tâm ở Edmonton Diễn văn của ĐTC
 
Thứ Ba ngày 26 tháng 7 năm 2022

EDMONTON – LAC STE. ANNE – EDMONTON (đi sau giờ Việt Nam 13 tiếng)

10:15 THÁNH LỄ tại Sân vận động Commonwealth ở Edmonton Bài giảng của ĐTC
17:00 THAM DỰ “CUỘC HÀNH HƯƠNG HỒ THÁNH ANNA” VÀ PHỤNG VỤ LỜI CHÚA tại “Hồ Thánh Anna” Bài giảng của ĐTC
 
Thứ Tư ngày 27 tháng 7 năm 2022

EDMONTON – QUÉBEC (đi sau giờ Việt Nam 11 tiếng)

09:00 Khởi hành từ Sân bay quốc tế Edmonton để bay đến Québec  
15:05 Đến Sân bay quốc tế Québec  
15:40 NGHI THỨC TIẾP ĐÓN tại Dinh Toàn quyền Canada, “Citadelle de Québec”  
16:00 THĂM HỮU NGHỊ TOÀN QUYỀN CANADA tại “Citadelle de Québec”  
16:20 GẶP THỦ TƯỚNG tại “Citadelle de Québec”  
16:45 GẶP CHÍNH QUYỀN DÂN SỰ, ĐẠI DIỆN CÁC DÂN TỘC BẢN ĐỊA VÀ NGOẠI GIAO ĐOÀN tại “Citadelle de Québec” Diễn văn của ĐTC
 
Thứ Năm ngày 28 tháng 7 năm 2022

QUÉBEC (đi sau giờ Việt Nam 11 tiếng)

10:00 THÁNH LỄ tại Đền thánh Quốc gia thánh Anne de Beaupré Bài giảng của ĐTC
17:15 KINH CHIỀU VỚI CÁC GIÁM MỤC, LINH MỤC, PHÓ TẾ, TU SĨ, CHỦNG SINH VÀ CÁC NHÂN VIÊN MỤC VỤ tại Nhà thờ Chính toà Notre Dame ở Québec Bài giảng của ĐTC
 
Thứ Sáu ngày 29 tháng 7 năm 2022

QUÉBEC – IQALUIT – ROMA 

09:00 GẶP RIÊNG CÁC TU SĨ DÒNG TÊN tại Toà giám mục Québec  
10:45 GẶP PHÁI ĐOÀN CÁC DÂN TỘC BẢN ĐỊA Ở QUÉBEC tại Toà giám mục Québec Lời chào của ĐTC
12:45 Khởi hành từ sân bay Québec để bay đến Iqaluit
 
15:50 Đến sân bay Iqaluit
 
16:15 GẶP RIÊNG MỘT SỐ CỰU HỌC SINH CÁC TRƯỜNG NỘI TRÚ tại trường tiểu học ở Iqaluit  
17:00 GẶP GỠ GIỚI TRẺ VÀ NGƯỜI GIÀ tại Sân trường tiểu học ở Iqaluit Diễn văn của ĐTC
18:15 NGHI THỨC CHÀO BIỆT tại Sân bay Iqaluit  
18:45 Khởi hành từ Sân bay Iqaluit để bay về Roma
 
 
Thứ Bảy ngày 30 tháng 7 năm 2022 

ROMA (đi sau giờ Việt Nam 5 tiếng)

07:50 Đến Sân bay Quốc tế Roma/Fiumicino

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *