Chương trình tổng quát Năm Thánh Dòng Đa Minh (2016-2017)

Dòng sẽ cử hành Năm Thánh với chủ đề “Được sai đi rao giảng Tin Mừng”. Năm Thánh này đánh dấu 800 năm ngày công bố sắc lệnh của Đức Giáo Hoàng Honoriô III châu phê việc thành lập Dòng năm 1216 và 1217.

Khi cử hành Năm Thánh, Dòng tìm cách đổi mới chính mình, bắt đầu một quá trình năng động mà đỉnh cao là sai các tu sĩ ra đi tái truyền giảng Tin Mừng. Chúng ta được mời gọi trở về với nguồn gốc của Dòng, nhớ lại Thánh Đa Minh đã sai các tu sĩ đầu tiên rời bỏ nhà, gia đình và quê hương của họ để khám phá niềm vui và sự tự do của nhà giảng thuyết lữ hành.

Như người môn đệ Đức Kitô, chúng ta được sai đi rao giảng Tin Mừng. Chúng ta chia sẻ niềm vui và sự tự do được sai đi với toàn thể Gia đình Đa Minh.

 1. Khai mạc Năm Thánh

Thời gian: Ngày 07.11.2015 (Kính các Thánh Dòng Giảng Thuyết)

Địa điểm: Các Tỉnh Dòng – các cộng đoàn địa phương trong Gia Đình Đa Minh.

Mỗi Tỉnh Dòng và mỗi cộng đoàn, với sự cộng tác của các thành phần khác trong Gia Đình Đa Minh, được mời gọi khai mạc trọng thể Năm Thánh của Dòng vào ngày 07.11.2015.  Trong chính ngày này, cha Tổng Quyền sẽ chủ sự nghi lễ trọng thể khai mạc Năm Thánh tại Vương Cung Thánh Đường Santa Sabina với sự tham dự của đại diện tất cả các thành phần trong Gia Đình Đa Minh. Thánh lễ này sẽ được truyền trực tiếp trên trang mạng của Dòng.

Ban tổ chức Năm Thánh sẽ gửi bản văn phụng vụ và biểu tượng nhằm thống nhất nghi thức cử hành cho tất cả. Chúng tôi muốn chọn ba yếu tố biểu tượng Đa Minh: cây gậy, quyển sách và bài sai (mandato apostolical), những yếu tố này hướng chúng ta theo chủ đề chung cho việc cử hành Năm Thánh: “Được sai đi loan báo Tin Mừng”.

 1. Năm Thánh đọc Lời Chúa

Thời gian: từ 07.11.2015 – 21.01.2017

Địa điểm: Chương trình sẽ được cung cấp qua trang mạng Năm Thánh.

Điều phối: Tu sĩ Dominic Izzo, Phụ tá Tổng Quyền Đặc trách Thường huấn. Khởi đi từ Lời mở đầu (Proemio) của Tổng Hội Trogir, chúng tôi đề nghị một Năm Thánh đọc Lời Chúa (Lectio) để khích lệ và nuôi dưỡng việc đổi mới đời sống Đa Minh “nhờ việc chăm chú lắng nghe Lời, trong một đời sống cầu nguyện và chiêm niệm, trong thinh lặng và học hành nghiên cứu” (CVTH Trogir, 42).

Việc đọc Lời Chúa hàng ngày suốt Năm Thánh gồm bốn bước ngắn ngọn: đọc, học hỏi, suy niệm và cầu nguyện, được chuyển ngữ sang ba ngôn ngữ chính của Dòng và đăng trên trang mạng Năm Thánh của Dòng.

Đọc Lời Chúa trong Năm Thánh sẽ theo lịch chung của Phụng vụ Giáo hội và lịch riêng Dòng Đa Minh. Chúng tôi cũng hy vọng sử dụng các tác phẩm nghệ thuật tương ứng với từng ngày như một cách nói lên tầm quan trọng của nghệ thuật trong giảng thuyết.

 1. Hành Hương bằng Kinh Mân Côi với các Đan Viện của Dòng

Thời gian: từ 07.11.2015 – 21.01.2016

Địa điểm: Tất cả các Đan Viện Đa Minh tại các châu lục

Điều phối: Tu sĩ Louis-Marie Ariño-Durand, Tổng Đặc trách Kinh Mân Côi của Dòng, tu sĩ Cesar Valero, Tổng Đặc Trách Nữ Đan Sĩ – Liên hiệp các Nữ Đan Sĩ và các cộng đoàn đan viện.

Vào ngày khai mạc Năm Thánh, cha Tổng Quyền sẽ làm phép nhiều “chuỗi Mân Côi hành hương” và sẽ gửi tới từng Đan viện Đa Minh trên thế giới. Đây là biểu tượng sự hiệp thông trong cầu nguyện của toàn thể Gia Đình Đa Minh.

Một lịch chung cho tất cả các đan viện cũng được đề xuất, chỉ định một ngày cụ thể cho mỗi đan viện để kêu gọi Gia Đình Đa Minh địa phương đọc kinh Mân Côi, từ đó tạo thành một tràng chuỗi liên tục cầu nguyện suốt Năm Thánh.

 1. Chuyên đề Lời Chúa: kỷ niệm 50 năm Hiến chế Mặc khải Dei Verbum

Thời gian: Từ 11 đến 13.02.2016

Địa điểm: Rôma (hợp tác với đại học Angelicum)

Điều phối: Tu sĩ Konstanc Adam, Đại học giáo hoàng thánh Tôma Aquinô – tu sĩ Marcel Sigrist, trường Kinh Thánh Giêrusalem – tu sĩ Guido Vergauwen, phân khoa thần học, Đại học Fribourg, Thụy Sĩ.

Các học viện trực thuộc Bề trên Tổng Quyền sẽ tham gia cử hành Năm Thánh qua một sự kiện theo chủ đề chính “Được sai đi loan báo Tin Mừng”. Với sự điều phối của một ban tổ chức, sẽ diễn ra một hội nghị chuyên đề về 50 năm Hiến chế tín lý của Công đồng Vaticanô II về Mặc khải, Dei Verbum.

Hội thảo này trình bày bốn lĩnh vực chuyên đề:

1) Mặc Khải trong bối cảnh liên tôn.

2) Thánh Kinh và Thánh Truyền trong bối cảnh đại kết và lịch sử.

3) Lời ngôn sứ và việc giải thích trong việc kiến tạo cộng đoàn và nhân loại.

4) Các phương pháp giảng thuyết mới.

 1. Hội nghị quốc tế các đại biểu Huynh đoàn linh mục Đa Minh

Thời gian: Ngày 22 đến 26.02.2016

Địa điểm: Rôma

Điều phối: Tu sĩ Florentino Bolo, Điều phối viên các Huynh đoàn linh mục của Dòng.

Hội nghị quốc tế này đem đến cho các Huynh đoàn linh mục của Dòng một cơ hội để đáp ứng kỳ vọng của Tổng Hội Rôma (x. số 233), thúc đẩy đời sống và sứ vụ của họ, đặc biệt trong bối cảnh Năm Thánh.

 1. Mùa Chay 2016: Cử hành sám hối tại các cộng đoàn địa phương

Thời gian: Mùa Chay 2016

Địa điểm: Các Tỉnh dòng, các tu viện, các cộng đoàn và các Huynh đoàn địa phương.

Điều phối : Ban tổ chức Năm Thánh, Ủy Ban Phụng vụ Đa Minh, các Giám tỉnh và Bề trên địa phương, các trưởng ban Năm Thánh cấp Tỉnh dòng.

Tổng Hội Trogir: “Để có thời gian cho việc canh tân và chữa lành những mối tương quan huynh đệ, chúng tôi khuyên nhủ tất cả các cộng đoàn ít là một năm một lần có thời gian hòa giải chung giữa các anh em” (số 66).

Đáp lại lời mời gọi này, và để phổ biến đến tất cả các cộng đoàn thuộc Gia Đình Đa Minh, Ban tổ chức Năm Thánh, với sự trợ giúp của Ủy ban Phụng Vụ Đa Minh, đề nghị một hướng dẫn chung cho việc cử hành bí tích hòa giải mang tính cộng đoàn. Các Tỉnh Dòng và các cộng đoàn địa phương được mời gọi dành thời gian cho việc cử hành này trong lịch sinh hoạt của mình vào Mùa Chay 2016.

 1. Giới trẻ Đa Minh với Ngày Giới Trẻ Thế Giới Krakow 2016

Thời gian: 26 – 31.7.2016

Địa điểm: Krakow (Ba Lan)

Điều phối: Tỉnh Dòng Ba Lan – Phong trào Giới Trẻ Đa Minh Quốc Tế

Gia Đình Đa Minh đã hiện diện nhiều cách khác nhau trong các Ngày Giới Trẻ Thế Giới gần đây: các buổi cử hành phụng vụ, những không gian để cầu nguyện, các hoạt động văn hóa và sự đón tiếp dành cho các nhóm khác nhau đến từ khắp thế giới.

Tiếp nối hoạt động này, Tổng Hội Krakow đã mời gọi Phong Trào Giới Trẻ Đa Minh Quốc Tế tổ chức một đại hội nhân Ngày Giới Trẻ Thế Giới sẽ diễn ra tại Krakow vào năm 2016. Đồng thời, Tỉnh Dòng Ba Lan, nơi đăng cai sự kiện này, đã lo liệu cho anh chị em Đa Minh hiện diện trong Ngày Giới Trẻ Thế giới tại Krakow.

 1. Giới trẻ Đa Minh theo bước chân thánh Đa Minh

Thời gian: Tháng 7 và tháng 8 năm 2016

Địa điểm: Castilla (Tây Ban Nha), Languedoc (Pháp), Bologna và Roma (Ý)

Điều phối: Tu sĩ Franklin Buitrago, nữ tu Marie-Thérèse Clément, ông Rui Carlos Lopes.

Suốt tháng 7 và tháng 8 năm 2016, các nhóm anh em, chị em và giáo dân Đa Minh trong giai đoạn đào tạo sơ khởi sẽ có một chuyến hành hương “theo bước chân thánh Đa Minh” qua các địa danh lịch sử thời khai sinh Dòng tại Castilla (Tây Ban Nha), Languedoc (Pháp), Bologna và Roma (Ý). Mặc dù các nhóm không cùng gặp nhau ở tất cả các địa điểm (do điều kiện ăn ở giới hạn), tuy nhiên chúng tôi cũng dự kiến một vài lần gặp gỡ chung trên đường hành hương.

Có một nhóm gồm hàng trăm anh em trong giai đoạn đào tạo sơ khởi (mỗi Tỉnh dòng hoặc đơn vị tương đương cử 2 đại diện) và sẽ đi theo “Con đường của thánh Đa Minh” cùng với cha Tổng Quyền. Các anh em này sẽ hiện diện trong dịp khai mạc Tổng hội Bologna.

 1. Tổng hội Bologna 2016

Thời gian: từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2016

Điều phối: Trụ sở Trung ương và Tỉnh dòng thánh Đa Minh tại Ý

Thánh Đa Minh đã để lại di sản cho Dòng là một hệ thống quản trị cộng đoàn dựa trên các công hội để thúc đẩy sứ vụ và canh tân Dòng. Vì thế, mừng kỷ niệm 800 năm của Dòng cũng là mừng một truyền thống nhiều thế kỷ quản trị dân chủ và cộng đoàn.

Tổng hội các Giám tỉnh được tổ chức mùa hè 2016 có một vị trí rất đặc biệt trong các cử hành Năm Thánh. Địa điểm được chọn cho Tổng hội cũng có một ý nghĩa đặc biệt: Tu viện “Đấng tổ phụ” tại Bologna, nơi đang lưu giữ di hài Thánh Phụ Đa Minh.

 1. Ngày lần chuỗi Mân Côi

Thời gian: Ngày 07.10.2016

Địa điểm: Các cộng đoàn địa phương

Điều phối: Đặc trách Năm Thánh Tỉnh dòng – Đặc trách Kinh Mân Côi – Gia Đình Đa Minh cấp Tỉnh dòng và địa phương.

Chúng tôi mời gọi tất cả các đan viện, tu viện, cộng đoàn và huynh đoàn chuẩn bị cho lễ kính Đức Mẹ Mân Côi trong tinh thần cộng tác với giáo hội địa phương, và nếu có thể, với các nhóm cùng chia sẻ lòng sùng kính Kinh Mân Côi. Đó là cách nhắc nhớ về lòng yêu mến của chúng ta và sự gắn bó với hình thức cầu nguyện này mà ngày nay đã trở thành gia sản của toàn thể Giáo Hội. Ban tổ chức Năm Thánh của Dòng, cộng tác với vị Tổng Đặc trách Kinh Mân Côi và Ủy ban Phụng vụ của Dòng, sẽ chuẩn bị một tài liệu về giáo lý và phụng vụ cho việc cử hành này.

Các sáng kiến khác nhau từ các địa phương sẽ hiệp thông với sự kiện quốc tế này: một cuộc gặp gỡ cầu nguyện cho hòa bình tại Vương cung thánh đường Đức Bà Hòa bình ở Yamoussoukro (Bờ Biển Ngà).

 1. Triển Lãm Nghệ Thuật: Ða Minh Đối Thoại với Nghệ Thuật

Thời gian: Từ 07.11.2016 đến 22.01.2017

Địa điểm: Roma

Điều phối: Tu sĩ Alain Arnould (Nam Bỉ) – tu sĩ Ulrich Engel (Teutonia)

Nghệ thuật đã là một lối giảng thuyết quan trọng trong lịch sử của Dòng. Do đó, Tổng hội Trogir nhắc nhở rằng cử hành Năm Thánh là một cơ hội trình bày không chỉ gia sản nghệ thuật của Dòng, nhưng cả công trình của các nghệ sĩ Đa Minh đương đại đang đối thoại với thế giới mỹ thuật và rao giảng qua phương thức này.

Từ 07.11.2016, một cuộc triển lãm nghệ thuật sẽ diễn ra ở Roma với sự tham dự của các nghệ sĩ từ các ngành khác nhau trong Gia Đình Đa Minh và từ các vùng khác nhau trên thế giới. Đây sẽ là một cơ hội để tái khám phá sự phong phú về hình thức, màu sắc và phong cách đánh dấu sứ vụ giảng thuyết của Dòng hôm nay.

 1. Tu sĩ Đa Minh với việc bảo vệ quyền con người

Điều phối:  Tu sĩ Mike Deeb, đại diện của Dòng tại Liên Hiệp Quốc, Đặc trách Công lý và Hòa bình.

Nhiều anh chị em Đa Minh trong lịch sử đã hiểu rằng rao giảng Tin Mừng phải gắn liền với việc bảo vệ phẩm giá con người. Tổng hội Trogir xác định rằng trong các hoạt động của Năm Thánh, sẽ có một sự kiện nhằm tôn vinh di sản của tu sĩ Francisco de Vitoria và những ý tưởng từ suy tư của ngài trước những thách đố cho nhân quyền hôm nay (CVTH Trogir 61,7).

Sự kiện này cũng sẽ là một cơ hội để thông tin và quảng bá sứ vụ của nhiều anh chị em cổ võ bởi hai dấn thân của Dòng trên thế giới: Đại diện của Dòng tại Liên Hiệp Quốc và “Tiến trình Salamanca” đang phát triển ở một số Tỉnh Dòng và Đại học của Dòng.

 1. Đại hội Giảng thuyết trong Dòng

Thời gian: từ 18 – 20.01.2017

Địa điểm: Roma

Điều phối: Phụ tá Tổng Quyền về Đời sống Tông Đồ

Năm Thánh kết thúc với một Đại hội qui tụ tất cả anh chị em Đa Minh từ các vùng khác nhau trên thế giới, từ những nền văn hóa và bối cảnh giáo hội khác nhau để suy tư và chia sẻ kinh nghiệm khắp nơi về sứ vụ giảng thuyết của Dòng hôm nay. Đại hội này nhằm thúc đẩy và soi sáng sứ vụ của Dòng qua việc suy tư thần học và mục vụ về các vấn đề trọng tâm đối với việc giảng thuyết hôm nay. Đại hội này cũng sẽ là một điểm đến cho việc suy tư về những gì mà Dòng đang phát triển qua các diễn đàn về sứ vụ và “tiến trình Salamanca”.

 1. Bế mạc Năm Thánh

Thời gian và nơi chốn:

Ngày 20.01.2017: Đêm canh thức tại Vương cung thánh đường Santa Maria sopra Minerva(Roma)

Ngày 21.01.2017: Đại lễ Bế mạc Năm Thánh tại Vương cung thánh đường thánh Gioan Latêranô.

Điều phối: Ban tổ chức Năm Thánh

Ngày 21.01.1217, Thánh Phụ Đa Minh đã lãnh nhận sắc lệnh Gratiarum Largitori Omnium từ Đức Giáo Hoàng Hônôriô III, phê chuẩn Dòng với tên gọi là “Dòng Anh Em Giảng Thuyết”. Ngày kỷ niệm ban hành văn kiện phê chuẩn này được chọn làm ngày bế mạc Năm Thánh Dòng Đa Minh.

Đêm 20.01.2017, chúng ta sẽ cử hành “canh thức” tại Vương cung Thánh đường Santa Maria sopra Minerva. Thánh lễ trọng thể sẽ được cử hành ngày 21.01.2017 tại Vương cung Thánh Đường Thánh Gioan Latêranô. Chúng ta đã mời Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ bế mạc này.

Ước mong rằng lễ bế mạc Năm Thánh sẽ diễn tả được tính phổ quát của Dòng. Chúng tôi mời gọi các vị Đặc trách Năm Thánh và các điều phối viên Gia Đình Đa Minh của mỗi quốc gia và từ các vùng miền tham dự đông đảo trong lễ bế mạc này.

Chuyển ngữ: Giuse Mai Văn Tuyến

Hiệu đính: Vinhsơn Phạm Xuân Hưng