Ngày 24.10.2015: Thứ Bảy sau Chúa Nhật XXIX Thường Niên

THỨ BẢY: 24-10-2014
Lc 13, 1-9

  1. Ghi nhớ: “ Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó. May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó ”. (Lc 13, 9)
  2. Suy Niệm : Ngày xưa, tổ phụ Abraham “ trả giá ” với Chúa để tìm cách cứu thành Sôđôma khỏi bị hủy diệt vào thời xuất hành, dân Israel phản nghịch, Môi-sen đứng ra làm trung gian, xin Chúa nguôi cơn thịnh nộ tha thứ cho dân. Và trong bài Tin Mừng hôm nay, người làm vườn xin ông chủ cho cây có thời gian để nó sinh trái. Qua đó cho chúng ta thấy: Chúa cũng đang cho chúng ta “ trả giá ” với Ngài qua Bí Tích hòa giải. Mỗi lần phạm tội và đến với Bí Tích Hòa Giải là mỗi lần chúng ta xin Chúa gia hạn cho chúng ta và mỗi lần như thế, Chúa đều gia hạn cho chúng ta bằng sự tha thứ. Thời hạn của cây vả là một năm nếu không sinh trái sẽ bị chặt. Và thời hạn của mỗi người chúng ta là giờ chết. Mà giờ âý thì thật bất ngờ nên phải sám hối luôn.
  3. Sống Lời Chúa: Hãy sám hối và năng đến với Bí Tích Hòa Giải.
  4. Cầu nguyện: Lạy Chúa! Con biết mình yếu đuối và tội lỗi. Con thành tâm thống hối tội lỗi mình và xin tình yêu thương xót của Chúa tha thứ cho con. Amen.