Chút tâm tình gởi Thánh Đa-Minh

 

Chút tâm tình gởi Thánh Đa-Minh

“Đẹp thay trên đồi núi

bước chân người loan báo tin mừng, công bố bình an”

(I-sai-a: 52, 7)

Ôi, thánh Đa-minh!

Thánh nhân đã sống đời hy sinh cầu nguyện

Cả đời người “Chỉ Nói với Chúa và về Chúa” mà thôi!

“Đẹp thay trên đồi núi

Bước chân người loan báo Tin Mừng, công bố bình an”!

Người như ánh ban mai giữa cuộc đời tăm tối

Lối người đi luôn có Chúa song hành.

Nơi lạc giáo, người nhiệt thành rao giảng

Chốn lầm than, người loan báo Tin vui

Gieo hạnh phúc từ hạt mầm Lời Chúa

Gặt lúa về trong khúc hát hiến dâng

Chia sẻ với tha nhân những điều hằng chiêm niệm

Người bước vào lòng đời bằng nhiệt huyết say mê

Rày thánh nhân đã về trời gặp Chúa!

Tôi hôm nay mong làm thân lúa miến

Học gương người, sống cuộc sống hiến dâng

Tôi biết mình còn trăm phần tội lỗi

Còn nổi trôi giữa cuộc sống thế trần

Còn chần chừ chưa từ bỏ hết đam mê

Nguyện thánh nhân đang cận kề bên Chúa

Một lời thôi! Xin nói giúp tôi cùng!

Thánh nhân ơi! Ngài đừng cười con nhé

Những dòng thơ con vụng dại viết về ngài

Tuy là chút tâm tình con bé nhỏ

Ngài nỡ nào bỏ mặc trên trang giấy

Hãy chuyển lời con mong ước tới Thiên nhan

Xin Chúa thương ban hồng phúc dồi dào

Một ngày nao con được về gặp Chúa!…

                             Ngòi bút nhỏ