Chuyện Huynh Đoàn: Nhân danh Đức Vâng Lời

Trong một dịp cha Đặc trách đến thăm Huynh đoàn, Anh đoàn trưởng khoe với cha đặc trách: “con mới ‘nhân danh đức vâng lời’ truyền cho một anh em trong Huynh đoàn đảm nhận một chức vụ trong Hội đồng Mục vụ Giáo xứ…”

Cha đặc trách vô cùng sửng sốt: “Trời… chuyện gì mà ghê vậy? Nhân danh đức vâng lời cơ à…”

Anh đoàn trưởng hào hứng kể: “Số là hội đồng mục vụ giáo xứ mới bị khuyết một chức vụ, Cha Xứ tìm người bổ sung nhưng mãi không có ai chịu nhận. Cuối cùng cha xứ chỉ định Huynh đoàn Đa Minh phải cử người đảm nhiệm chức vụ này… Anh đoàn trưởng họp Ban Phục Vụ và thống nhất cử một anh em được coi là xứng đáng để nhận nhiệm vụ, nhưng người anh em này cũng từ chối…

Thuyết phục mãi không được, cuối cùng anh Đoàn trưởng phải ra quyết định: Tôi, với quyền đoàn trưởng, sau khi đã tham khảo ý kiến Ban Phục Vụ, “nhân danh đức vâng lời”, Tôi truyền cho anh phải đảm nhận chức vụ này theo tinh thần phục vụ của Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh và vì ích lợi chung của Giáo xứ… Thế là người anh em kia đành phải chấp nhận…”

Nghe tới đây thì cha Đặc trách sửng sốt đến độ dựng cả tóc gáy và tiếp tục nổi da gà khi nghe người anh em đoàn viên kia kể tiếp:

Khi gặp Cha Xứ để nhận nhiệm vụ, con đã nói với ngài: “vì con là Đoàn viên Huynh đoàn Đa Minh, con đã tuyên hứa giữ luật sống của Huynh đoàn nên con vâng lời Ban Phục Vụ nhận chức vụ này để phục vụ Giáo xứ…”

Anh còn tâm sự thêm với cha Đặc trách: cha nghĩ xem, con đã tuyên hứa rồi mà không vâng lời Ban Phục Vụ thì hoá ra con hứa giả, hứa dối hay sao…

Ha…ha…ha… Thực tình cha Đặc trách cũng không biết tất cả sự vụ trên có đúng với tinh thần luật sống hay không nữa… Nhưng sự đơn sơ, chân thành và lòng nhiệt huyết của tất cả các bên đều đáng được trân trọng…

Haiteo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *