Chuyện Huynh Đoàn: Tinh thần cộng đoàn

Trong phiên họp toàn thể Ban phục vụ Huynh đoàn Giáo phận Xuân Lộc ngày 11/6/2024, cha Antôn Trần Bảo Toàn, OP –  Đặc trách Huynh đoàn Giáo phận Xuân Lộc đã ban huấn từ: “khi đảm nhận một chức vụ trong Ban phục vụ, anh chị em phải làm việc với tinh thần cộng đoàn để giúp cho Huynh đoàn thăng tiến. Đừng làm một mình sẽ gây ức chế, và nảy sinh những cảm xúc tiêu cực”.

Tính cộng đoàn luôn được Dòng xem trọng. Vì thế trong nhiều năm qua, Cha Đặc trách và Ban phục vụ Huynh đoàn Giáo phận Xuân Lộc đã thể hiện tinh thần ấy trong mọi công việc. Đó là mọi kế hoạch đều đem ra bàn bạc với Ban phục vụ các Liên huynh trong phiên họp toàn thể. Khi đại đa số đi đến thống nhất, thì anh chị em sẽ hiệp hành thực hiện.

Trong quá trình làm việc, nếu các Liên huynh gặp khó khăn, Ban phục vụ Huynh đoàn Giáo phận sẵn sàng đồng hành để góp sức tháo gỡ những khó khăn, trở ngại.

Trong phiên họp toàn thể, Ban phục vụ Huynh đoàn Giáo phận luôn lắng nghe, ghi nhận những ý kiến hay, tốt của các Liên huynh để nhân rộng ra toàn Giáo phận. Còn những điều chưa tốt, chưa đúng thì khiêm tốn khắc phục, sửa chữa. Nhờ sự chung sức, chung lòng đó các Huynh đoàn, Liên huynh đã có những chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, đâu đó vẫn còn tồn tại việc Ban phục vụ không làm theo đường hướng chung, như: cá nhân tự quyết, tự làm, chuyên quyền, bưng tai bịt mắt,…Khi quá đề cao tính cá nhân, xem nhẹ tính cộng đoàn là làm việc thiếu dân chủ, dẫn cộng đoàn đến chỗ suy yếu, chống đối, làm mất đi vẻ đẹp của tinh thần hiệp thông huynh đệ.

Lời huấn từ của cha Đặc trách chia sẻ hôm nay như một lời nhắc nhở, để Ban phục vụ Huynh đoàn các cấp điều chỉnh lại cung cách làm việc của mình.

KimMary

XEM THÊM HÌNH ẢNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *