Clips : Chín Cách Cầu Nguyện Của Thánh Đa Minh

Cuốn sách chín cách cầu nguyện của thánh Đa Minh có lẽ được viết tại Bô-lô-nha trong khoảng từ năm 1260 đến 1288 do một tác giả vô danh. Tác giả dựa vào nguồn tin từ chị Xê-xi-li-a, nữ đan sĩ đã lãnh tu phục từ tay thánh Đa Minh, và những nhân vật đã có dịp tiếp xúc với vị thánh sáng lập dòng. Tài liệu đáng quí này chứng tỏ sự thánh thiện trổi vượt của thánh Đa Minh đồng thời ở một mức độ nào đó cho thấy cuộc sống kết hợp mật thiết với tình yêu Thiên Chúa của người.

Các bản thảo tiên khởi về cách cầu nguyện của thánh Đa Minh có kèm theo những bức tiểu hoạ diễn tả nhiều tư thế người đã thể hiện trong khi cầu nguyện. Codex Rossianus 3 trong bản thảo bằng tiếng Tây-ban-nha tại thư viện Vatican do một hoạ sĩ thời danh dùng những màu rực rỡ để vẽ nên mà hiện nay bức hoạ vẫn giữ được vẻ đẹp ban đầu. Những bản phác hoạ bổ xung để hiện tại hoá những bức hoạ cổ là những phóng tác của tu sĩ Jerome Newell, O.P.

Chín cách cầu nguyện đôi khi được in kèm theo như phần bổ xung về cuộc đời của thánh Đa Minh do Theodoric of Apoldia, tuy nhiên đó không phải là một phần của tác phẩm. Có thể sự kiện trên được xác định nhân dịp đến Bologna dự tổng hội năm 1288 của cha giám tỉnh tỉnh dòng Đức Conrad of Trebensee. Tại đây người đã tìm thấy tài liệu về chín cách cầu nguyện của thánh Đa Minh cũng như những tài liệu khác có liên quan đến thánh nhân và người đã mang về Đức giao cho Theodoric nghiên cứu, chính trong thời gian này Theodoric đã khởi sự viết tiểu sử cha thánh Đa Minh.

http://lh3.googleusercontent.com/-qqb57Gldk9k/Vatq9sWq2CI/AAAAAAAAA5U/Ha2-opYebqg/s1600/dm_cng9cach.jpg