Con số người Công Giáo gia tăng trên thế giới


Phi Châu là đại lục có tiềm lực nhất

“Có một sự cải tiến tích cực về con số người Công Giáo trên hoàn cầu, đặc biệt tại Phi Châu”, theo bình luận của Tòa Thánh khi trình bầy Niêm Giám Tòa Thánh 2017 và Niêm Giám các thống kê của Giáo Hội 2015. Trong một bản tin phổ biến ngày 6 tháng 4, 2017, Vatican ghi nhận có một sự thuyên giảm tại một vài đại lục, nhưng trên toàn cầu lại có một sự tăng trưởng số người Công Giáo trong Giáo Hội.

Các thống kê trong năm 2015 cho biết “số người Công Giáo được rửa tội đã gia tăng trên toàn cầu từ 1 triệu 272 ngàn vào năm 2014 lên tới 1 triệu 285 ngàn vào năm 2015, tương đối đã gia tăng 1%”. Và coi như bằng 17,7% tổng số giáo dân.

Vatican ghi nhận có sự khác biệt giữa các đại lục: tại Phi Châu người ta ghi nhận có sự gia tăng 19,4%, – từ 186 tới 222 triệu người – trong khi tại Âu Châu số người Công Giáo là 286 triệu vào năm 2015 nghĩa là giảm mất 1 triệu 300 ngàn so với năm 2014. Các dữ kiện về “tình trạng nhân khẩu” tiên đoán sẽ có một sự thuyên giảm đáng kể vào các năm tới.

Số lượng gia tăng tại Phi Châu đã được xác định: con số người rửa tội đã vượt quá 15,5% tổng số người Công Giáo toàn cầu, và tăng 17,3% trong các năm từ 2010 tới năm 2015. Ngoài ra, đại lục này dường như hiện nay không bị ảnh hưởng bởi sự khủng hoảng về ơn gọi và Tòa Thánh công nhận đây là vùng địa dư có tiềm lực nhất.

Mười quốc gia có số người Công Giáo đông nhất

Vatican phổ biến danh sách các quốc gia với số giáo dân đông nhất: Bresil (172.2 triệu), Mexicô (110.9 triệu), Phi Luật Tân (83.6 triệu), Hoa Kỳ (72.3), Ý (58.0), Pháp (48.3), Colombia (45.3), Tây Ban Nha (43.3), Dân chủ Cộng Hoà Công-gô (43.2) và Argentine (40.8). 10 quốc gia này với tổng số 717.9 triệu tượng trưng cho 55,9% số người Công Giáo hoàn cầu.

Theo thống kê năm 2015, có 5.304 giám mục, 415.656 linh mục và 45.255 phó tế vĩnh viễn. Con số giám mục đã gia tăng 3% trong năm năm, và đặc biệt tại Á Châu (+5,4%) và Âu Châu (+4%). Ngược lại, năm 2015 lại có sự thuyên giảm 136 linh mục so với năm 2014. Tuy nhiên tại Phi Châu lại gia tăng (+1.133), tại Á Châu (+1.104), tại Hoa kỳ (+47), và tại Đại Dương Châu Oceania (+82). Trên toàn cầu, con số linh mụic chịu chức đã tăng 0,83% trong các năm từ 2010 đến 2015.

Các phó tế vĩnh viễn đã gia tăng 14,4% trong 5 năm (2010-2015) : từ 39.564 lên tới 45.255. Các tu sĩ không phải là linh mục giảm từ 54.665 xuống 54.229 nhưng không giảm tại Phi Châu và Á Châu. Cũng thế con số nữ tu đã giảm từ 721.935 xuống 670.320 nhưng không giảm tại Phi Châu (mà tăng từ 66.375 lên tới 71.567) cũng thế tại Á Châu (tăng từ 160.564 lên tới 166.786).

Các chủng sinh cũng giảm xuống 116.843 năm 2015, so với 118.990 năm 2010. Tuy nhiên tại Phi Châu, con số chủng sinh vẫn gia tăng không ngừng (+ 7,7%).

Tòa Thánh kết luận như sau: “có sự cải tiến tích cực về con số người Công Giáo hoàn vũ, đặc biệt tại Phi Châu, và sự “gia tăng con số đáng kể các giám mục, phó tế vĩnh viễn, các giáo dân truyền giáo, và các giảng viên giáo lý”, mặc dầu có sự thuyên giảm về con số các tu sĩ.

Bùi Hữu Thư – Vietcatholic

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *