Thần học Đời Tu 12: Các Tu hội đời

Thần học online:
LỊCH SỬ VÀ THẦN HỌC
VỀ ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN

Bài 12: Các Tu hội đời

Hình thức này đã nhen nhúm từ thế kỷ 16, khi thánh Angela Merici (1470- 1540), vào năm 1533, lập một hội những thiếu nữ muốn dâng mình cho Chúa và đồng thời chăm sóc các trẻ em mồ côi, nhưng họ vẫn tiếp tục sống tại gia đình, không có tu phục. Có thể nói đây là một cuộc cách mạng táo bạo và cấp tiến thời đó. Do vậy, hình thức này chỉ tồn tại được một thời gian ngắn. Cho mãi tới năm 1947, Giáo luật mới nhìn nhận hình thức tu trì này, nên các tổ chức ra đời trước đó phải sống lén lút, “tu chui” ngoài vòng Giáo luật. 

Sự phát triển thực sự của hình thức tu hội đời chỉ phát triển ở thế kỷ 20, khi Giáo hội cần có những người dấn thân làm chứng tá giữa đời, họ sống giữa đời giống như mọi người, để nên men, nên muối cho đời. 

Rot-abMhenk