Cuộc đời Chúa Giêsu (cho thiếu nhi)


Có lẽ bạn đã xem nhiều bộ phim nói về cuộc đời Đức Giêsu.

Nhưng bạn cũng nên xem bộ phim này, vì nó có nét đặc biệt, nó trình bày khuôn mặt Đức Giêsu dưới ánh mắt tuổi thơ.

 

https://www.youtube.com/watch?v=M9sTforCBkI