Đại Hội Giới Trẻ Việt Nam Liên Bang Úc Châu tại Sydney

Sáng Chúa Nhật 10/12/2017 sau khi tham dự Đại Hội Giới Trẻ Úc Châu tại Sydney, các bạn trẻ Việt Nam thuộc các tiểu bang Tây Úc (Perth) Nam Úc (Adelaide) Victoria (Melbourne) Queenlands (Brisbane) và Sydney đã đến Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu Bringelly Sydney cùng nhau họp mặt và tham dự Đại Hội Giới Trẻ Việt Nam Liên Bang Úc Châu do Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Sydney tổ chức với chủ đề Thắp Sáng Tin Yêu.

Xem Hình

Sau khi ghi danh và dùng điểm tâm sáng, các bạn trẻ tập trung trong hội trường trung tâm. Cha FX. Nguyễn Văn Tuyết Tuyên úy Đặc trách Liên Đoàn Thanh Niên Công Giáo và Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Nữ Vương Hòa Bình TGP Sydney ngỏ lời chào mừng tất cả các bạn trẻ ở khắp nơi đã tụ tập về đây họp mặt và tham dự Đại Hội. Cha cũng long trọng tuyên bố khai mạc Đại Hội Giới Trẻ Liên Bang Úc Châu 2017 đồng thời Cha giới thiệu Cha Phêrô Hoàng Kim Huy từ Melbourne giảng thuyết với đề tài: Hôn Nhân Đồng Tính giúp cho các bạn trẻ ý thức thế nào về quan niệm của Giáo Hội đối với Luật Hôn Nhân Đồng Tính. Sơ Bernadette Đoàn Thị Phục Trợ uý Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Nữ Vương Hòa Bình TGP Sydney giảng thuyết về đề tài: Tôn Trọng Sự Sồng và Sơ cũng chia sẻ đôi chút về cuộc đời và ơn gọi của Sơ.


Sau giờ giải lao các bạn trẻ cùng sinh hoạt ngoài trời với những trò chơi lành mạnh và dùng cơm trưa trong nhà ăn trung tâm do quý Ban Thường Vụ Cộng Đồng khoản đãi và tham dự Thánh lễ gồm quý Cha FX Nguyễn văn Tuyết, Cha Tuyên úy Trưởng Remy Bùi Sơn Lâm, Cha Paul Văn Chi, Cha Canut Nguyễn Thái Hoạch, Cha Giuse Vũ Minh Nguyên từ Brisbane, Cha Hoàng Kim Huy từ Melbourne Cha Cha GB. Lê Hồng Mạnh từ Melbourne và Cha Giuse Đinh Thế Hoài từ Việt Nam cùng hiệp dâng Thánh lễ.

Trong bài giảng Thánh lễ Cha FX Nguyễn Văn Tuyết nói về Mùa Vọng chính là thời gian của sự kiên nhẫn, kiên nhẫn chờ đợi trong vui mừng và hy vọng về việc ngự đến của Đấng Thiên Sai. Đấng sẽ đến vào những lúc chúng ta không ngờ và vào giờ chúng ta không biết. Kiên nhẫn là lắng nghe Lời Chúa để hiểu xem đâu là Thánh ý cùa Chúa…

Trườc khi kết thúc Thánh lễ. Anh Trần Anh Vũ Chủ tịch Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Sydney ngỏ lời chúc mừng các bạn trẻ từ khắp nơi đã về đây họp mặt và tham dự Đại Hội và anh chúc các bạn trẻ luôn hăng hay và tìm một hướng đi tốt đẹp trong tương lai. Sau cùng Cha Tuyên uý Trưởng Bùi Sơn Lâm cũng ngỏ lời chúc mừng các bạn trẻ.

Thánh lễ kết thúc, các bạn trẻ cùng nhau chia nhóm và hội thảo về đề tài Hôn Nhân Đồng Tính và sau đó các bạn trẻ chia sẻ và phát biểu đưa ra những kết luận rất hữu ích và sau cùng kết thúc bế mạc Đại Hội Giới Trẻ Việt Nam Liên bang Úc Châu.

Diệp Hải Dung

Xem thêm hình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *