Đấng đáng kính Biển Ðức XIII : giáo hoàng dòng Đaminh

benedict_13.jpgĐức Biển Đức XIII là giáo hoàng thứ 245 của giáo hội công giáo. Ngài đắc cử Giáo hoàng ngày 29-5-1724, sau 70 ngày dài bầu cử tại cơ mật viện. Ngài khai mạc chức vụ mục tử đoàn chiên ngày 4-6-1724 và tạ thế ngày 21-2-1730 vào tuổi 81.

Giáo hoàng Biển Đức XIII sinh tại Gravina di Pugli, Ý ngày 2.2.1649. Tên gọi là Pietro Francesco, khi vào dòng Đaminh thì đổi là Vincenzo Maria Orsini.

Ngài từng làm giám mục thành Benevent. Ngày 29.5.1724 ngài đắc cử giáo hoàng. Mới đầu, ngài định chọn tên Biển Đức XIV, nhưng sau đổi thành Biển Đức XIII để khẳng định giáo hoàng Biển Đức XIII (1394-1417) ở Avignon là bất hợp pháp.

Đức Biển Đức XIII thường cầu nguyện tại nhà thờ Maria Minerva, và triệu tập nhiều vị giảng thuyết nổi tiếng đến các nhà thờ tại Rôma. Ngài cũng thành công trong việc tổ chức năm thánh thứ 17 vào năm 1725.

Đức Biển Đức XIII chủ trương cải tổ chống lại thói quan liêu của hàng giáo sĩ và tuyên phong cho thánh Louis Gonzaga và thánh Stanislaus, bổn mạng nước Ba Lan.

Tiến trình suy tôn Đức Biển Đức XIII trên bàn thờ đã khởi sự ngay từ năm 1755, được mở lại vào những năm 1931, 2004, và 2012, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn tất, nên ngài vẫn chỉ là Đấng đáng kính, ở hàng Tôi Tớ Chúa.