Trong an bình của Thiên Thần (02.10.2015)

Thứ Sáu sau Chúa nhật XXVI thường niên

Các Thiên Thần hộ thủ

Lời Chúa: Mt 18,1.5-10

  

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
1 Khi ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng : “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời ?” 2 Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông 3 và nói : “Thầy bảo thật anh em : nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.
4 “Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời.
5 “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy.
10 “Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này ; quả thật, Thầy nói cho anh em biết : các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.”

“Các Thiên Thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.” (Mt 18,10)

Một trong những nghề mới phát triển ở Việt Nam là nghề vệ sĩ. Đã có những công ty tuyển mộ và huấn luyện vệ sĩ để bảo vệ cho các ngôi sao điện ảnh hay ca nhạc, doanh nhân, hay các nhân vật quan trọng. Vệ sĩ như hình với bóng, đêm hay ngày, với chủ nhân, để bảo vệ chủ của mình. Trong đời sống thiêng liêng, chúng ta có một vệ sĩ đang gìn giữ mình từng giây từng phút, qua bao năm tháng cuộc đời mà chẳng đòi hỏi một đồng lương hay một đãi ngộ nào. Vệ sĩ ấy chính là Thiên Thần hộ thủ được Chúa cắt cử chăm sóc mỗi người trong cuộc đời. Giống như vệ sĩ, Thiên Thần hộ thủ hiện diện bên cạnh chúng mình như hình với bóng, để canh phòng sự dữ làm hại chúng ta; thế nhưng, Ngài cũng đành bó tay khi chúng ta dùng tự do để khước từ sự hướng dẫn của Ngài.

Corde có cái nhìn thật ảm đạm về tình bằng hữu: “Cách hay nhất để giữ bền các bạn hữu là không bao giờ mượn họ một tí gì, cũng chẳng bao giờ để họ nợ một tí gì.” Chỉ có Thiên Thần hộ thủ là người bạn thân mà tôi có thể nợ rất nhiều và nợ suốt đời. Tuy nhiên, tôi phải cố gắng giữ tình bạn hữu qua việc nhạy bén nhận ra và vâng theo sự hướng dẫn của Ngài. Tôi phải cố gắng nhận diện và vâng theo sự hướng dẫn sống theo ý Chúa của Thiên Thần hộ thủ.

Lạy Chúa Giê-su, cảm tạ Chúa đã chỉ cho chúng con biết có Thiên Thần hộ thủ đang hiện diện bên cạnh chúng con. Xin giúp chúng con biết mau mắn vâng theo ý Chúa qua sự hướng dẫn của Thiên Thần hộ thủ, trong từng giây phút cuộc đời chúng con . Amen.

BCT