Dấu lạ (12.10.2015)

Thứ Hai sau Chúa nhật XXVIII thường niên

Lời Chúa: Lc 11, 29- 32

  

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

29 Khi ấy, dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói : “Thế hệ này là một thế hệ gian ác ; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na. 30 Quả thật, ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. 31 Trong cuộc Phán Xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn ; mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa. 32 Trong cuộc Phán Xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng ; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa.”

  1. Ghi nhớ:

Khi đám đông tụ họp đông đảo, Đức Giêsu bắt đầu nói: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng  chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na” (Lc 11, 29)

  1. Suy niệm:

“Thế hệ này là thế hệ gian ác”, đó là lời của nhắc nhở cảnh báo của Thiên Chúa cho chúng ta ngày hôm nay. Ngài luôn mời gọi những người cố chấp, cứng lòng tin, nhưng chúng ta cũng chính là “ thế hệ này” mà Chúa đã trách mọi người về sự cứng lòng, nguội lạnh, thờ ơ hay khiêu khích của mình.

Chúng ta đang sống trong một thế giới tục hóa, một thế giới chỉ đặt niềm tin vào khoa học, nên con người dễ dàng đòi hỏi dấu lạ rồi mới tin vào Chúa,  mà quên rằng trong khi ta đang sống trong một thế giới ngập tràn dấu lạ, đâu đâu cũng có bàn tay và sự quan phòng của Ngài. Mặc dù cuộc sống đầy dẫy vất vả, bon chen, sầu khổ, đớn đau, nhưng đó cũng là dấu lạ của sự thương yêu của Chúa muốn thử thách lòng tin của chúng ta vào Ngài trong những hoàn cảnh khó nghèo nhất.

Như trong một bài giảng của Đức Thánh Cha Phaxico, Ngài nói rằng con người ngày nay luôn đặt câu hỏi “tại sao” đối với Chúa mà quên mất rằng từng giây từng phút Ngài vẫn lắng nghe lời chúng ta cầu xin khấn nguyện. Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hãy đặt niềm tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa, vì chỉ khi trao niềm tin ta mới nhận lại  “dấu lạ” mà Chúa dành cho ta. Đồng thời mỗi khi ta được mời gọi trở nên dấu lạ cho mọi người bằng “một nụ cười, một ánh mắt thân thiện, cảm thông”, đó cũng là cách giới thiệu về niềm tin về Chúa, về phép lạ nơi mọi người đang chờ đợi nơi ta.

  1. Sống lời Chúa:

Cảm nghiệm của chúng ta, là mỗi biến cố trải qua trong đời sống đó là dấu lạ.

  1. Cầu nguyện:

Lạy Chúa! xin cho con biết cởi mở tâm hồn, biết đón nhận mọi biến cố trong cuộc sống để chấp nhận như một hồng ân của Thiên Chúa luôn nâng đỡ và che chở nơi mỗi chúng con. Amen.

M.Liên