Ngày 12.10.2015: Thứ Hai sau Chúa Nhật XXVIII Thường Niên

THỨ HAI: 12-10-2015
Lc 11, 29-32

1. Ghi nhớ: “ Thế hệ này là thế hệ gian ác, chúng xin dấu lạ ”. (Lc 11, 29)

2. Suy Niệm: Đức Giêsu gọi những người cố chấp, cứng lòng tin là thế hệ gian ác, tức là những người xấu xa. Họ cố xin Chúa Giêsu một dấu lạ nhưng vì biết họ có ý khiêu khích nên Chúa Giêsu không cho. Hơn nữa, Ngài đã làm biết bao dấu lạ rồi. Đối với người cứng lòng, dấu lạ chỉ là một trò ảo thuật nhằm thỏa mãn óc tò mò chứ không lợi ích gì cho đời sống đức tin. Chúng ta đang sống trong thế giới tục hóa, một hế giới chỉ đặt đức tin vào hiện năng của khoa học nên con người dễ bị cám dỗ đòi hỏi Thiên Chúa làm dấu lạ để chứng tỏ Người đang hiện diện. Nhưng Ngài muốn cho con người nhận ra tước vị Thiên Chúa nơi Ngài không phải bằng áp lực quyền năng nhưng bằng phục vụ khiêm tốn, yêu thương. Chúng ta làm chứng cho Chúa không phải bằng sức mạnh, uy quyền nhưng bằng sự phục vụ đầy khiêm tốn, vị tha, vô vị lợi.

3. Sống Lời Chúa: Cảm nhận mỗi biến cố trong đời là một dấu lạ.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết cởi mở tâm hồn, xóa bỏ mọi thành kiến, ngoan ngoãn đáp lại lời mời gọi của Chúa. Amen.