Dòng Ngôi Lời có Tân Bề trên Tổng quyền và Tân Phó Tổng Quyền

1. TÂN BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN CỦA DÒNG NGÔI LỜI

Vào ngày 04 tháng 07 năm 2018, các Tổng tu nghị viên của Dòng Ngôi Lời (SVD) đã tụ họp nhau tại Trung tâm Ad Gentes ở Nemi thuộc nước Ý, vì Tổng tu nghị thứ 18. Hôm nay, họ đã bầu chọn cha PAULUS BUDI KLEDEN, SVD làm Bề trên Tổng quyền thứ 12 của Dòng Ngôi Lời.

PAULUS BUDI KLEDEN, SVD 

Tân Bề Trên Tổng Quyền của Dòng Ngôi Lời

Cha Budi Kleden đã được sinh ra tại Indonesia vào năm 1965. Ngài đến với Dòng Ngôi Lời vào năm 1985. Ngài khấn lần đầu vào năm 1987, rồi khấn trọn vào năm 1992. Ngài thụ phong linh mục vào năm 1993. Ngài đã học thần học tại San Gabriel (Áo). Đầu tiên, ngài đã được sai đến Thụy Sĩ (1993-1996), rồi sau đó được bổ nhiệm vào nhà đào tạo tại Ledalero (Indonesia). Ngài là thành viên trong Hội đồng Tỉnh dòng của Tỉnh dòng ENDE (Indonesia) từ năm 2005 đến năm 2008. Năm 2012, ngài đã được bầu làm thành viên của Hội đồng Tổng quyền. Ngài tiếp tục nhiệm vụ này cho đến khi đảm nhận chức vụ Tổng quyền trong vài tháng tới.

 

2. TÂN PHÓ TỔNG QUYỀN CỦA DÒNG NGÔI LỜI

Vào ngày 06 tháng 07 năm 2018, các tổng tu nghị viên của Dòng Ngôi Lời đã tập hợp tại Trung tâm Ad Gentes ở Nemi thuộc nước Ý, vì Tổng tu nghị thứ 18, đã bầu chọn cha JOSE ANTUNES DA SILVA, SVD làm Phó Tổng quyền của Dòng Ngôi Lời.

JOSE ANTUNES DA SILVA, SVD

Tân Phó Tổng Quyền Dòng Ngôi Lời

Cha José Antunes được sinh ra ở Sarzedas, Castelo Branco (Bồ Đào Nha) vào năm 1957. Ngài khấn lần đầu trong Dòng Ngôi Lời vào năm 1976 và khấn trọn vào năm 1983. Ngài thụ phong linh mục vào năm 1984. Ngài đã nhận bài sai truyền giáo đầu tiên ở Ghana, vốn là nơi mà ngài đã làm việc với tư cách là nhà truyền giáo từ năm 1986 đến năm 1989. Từ năm 1990 đến năm 1992, ngài đã học về Tôn giáo học tại Washington, D.C. Trở về Bồ Đào Nha, ngài đã dấn thân vào mục vụ trường học tại Guimarães (1992-2003), đồng thời cũng đồng hành với các người giáo dân truyền giáo và là giám đốc tờ tạp chí SVD. Ngài đã được bầu chọn làm Bề trên giám tỉnh của Tỉnh dòng Bồ Đào Nha (2007-2012). Vào năm 2012, ngài được bầu chọn làm thành viên của Hội đồng tổng quyền. Ngài tiếp tục nhiệm vụ này cho đến khi ngài đảm nhận chức vụ Phó Tổng quyền trong vài tháng tới.

http://ngoiloivn.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *