ĐTC bổ nhiệm một nữ tu vào vị trí thứ hai của Quốc gia thành Vatican

ĐTC bổ nhiệm một nữ tu vào vị trí thứ hai của Quốc gia thành Vatican

Ngày 4/11/2021 Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm nữ tu Raffaella Petrini, 52 tuổi, dòng Phan Sinh Thánh Thể, làm Tổng Thư ký Phủ Thống đốc thành Vatican, tức là nhân vật thứ hai của Quốc gia thành Vatican.
Chức vụ Tổng Thư ký Phủ Thống đốc thành Vatican trước đây thường do một giám mục nắm giữ. Sơ Petrini là phụ nữ và thành viên không phải là giáo sĩ đầu tiên được bổ nhiệm vào chức vụ này.
ĐTC bổ nhiệm một nữ tu vào vị trí thứ hai của quốc gia thành Vatican

Với việc bổ nhiệm này, sơ Petrini trở thành một trong những phụ nữ có chức vụ cao nhất tại Vatican, cùng với sơ Alessandra Smerilli, Tổng Thư ký “tạm thời” của Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, và sơ Natalie Becquart, Phó Tổng Thư ký của Thượng Hội đồng Giám mục.

Sơ Petrini thay thế Đức cha Fernando Vérgez Alzaga, người đã được thăng làm Chủ tịch Phủ Thống đốc thành Vatican, có hiệu lực từ ngày 1/10/2021.

Từ năm 2005, sơ Petrini là quan chức của Bộ Loan báo Tin Mừng cho  các dân tộc. Sơ đã đậu cử nhân về khoa học chính trị tại Đại học Quốc tế Libera và đậu tiến sĩ khoa học xã hội tại đại học Giáo hoàng thánh Tô-ma Aquinô ở Roma, và hiện đang là giáo sư tại đại học này.

Ngày 4/11/2021, Đức Thánh Cha cũng bổ nhiệm một giáo dân, luật sư Giuseppe Puglisi-Alibrandi, làm Phó Tổng Thư ký Phủ Thống đốc thành Vatican. Ông Puglisi-Alibrandi, 55 tuổi, là một luật sư đã làm việc tại Phủ Thống đốc thành Vatican từ năm 2014. Năm 2017, ông được bổ nhiệm làm chánh văn phòng pháp lý. (CSR_392_2021)

Hồng Thủy – Vatican News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *