Đức Giêsu trong Kinh Mân Côi : Mùa Mừng

MẦU NHIỆM THỨ NHẤT
Chúa Phục sinh

Suy niệm : Đức Giêsu là Con Thiên Chúa

mc04.jpgAlleluia ! đừng sợ, Ngài đã sống lại như lời đã hứa (Mt 28, 6). Tại sao các bà tìm Đấng sống nơi kẻ chết (Lc 24, 5). Thánh Phaolô áp dụng cho Đức Giêsu trong biến cố phục sinh thánh vịnh 2 : “Con là con Cha, hôm nay Cha đã sinh thành ra con” (Cv 13, 33).

Biến cố Phục Sinh là tiếng sét kinh hoàng bên tai những kẻ kết án Người. Mặc cho đám lính canh nhận được chỉ thị của các thượng tế, phao tin môn đệ đến lấy xác. Đền thờ họ cả gan phá đi, ngày thứ ba đã được tái thiết. Đức Giêsu đã bị giết thảm hại như một tử tội, giờ đây biểu dương quyền bính của Thiên tính. Ngài đích thực là Con Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu phục sinh,
không lời nào diễn tả cho hết niềm vui mừng
và lòng hân hoan của con trong biến cố phục sinh.

Vượt qua cõi chết để vào cõi sống :
– Ngài tỏ cho con rõ thiên tính của Ngài.
– Ngài cho chúng con hiểu hơn
mọi lời nói, mọi hành vi của Ngài.
– Và Ngài, Đấng hằng sống, Con Thiên Chúa,
sẽ cho chúng con sự sống mới.

Lạy Chúa Giêsu, con xin tuyên xưng rằng:
Ngài là Thiên Chúa của con.

MẦU NHIỆM THỨ HAI
Chúa lên Trời

Suy niệm : Chúa về trời dọn chỗ cho chúng ta.

Sau phục sinh 40 ngày, Đức Giêsu đã long trọng, công khai lên trời trước các môn đệ, một đám mây đã quyện lấy Ngài đi khuất mắt họ (Cv 1,10). Theo lời thánh Luca, các tông đồ “vui mừng khôn xiết”, và hằng ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa (Lc 24,52)

Họ không vui sao được, vì tuy không còn gặp Đức Giêsu như xưa, nhưng họ tin chắc chắn vào lời Ngài đã hứa trong bữa tiệc ly : “Lòng các con chớ xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy, trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở…Thầy đi dọn chỗ cho các con, ắt Thầy sẽ trở lại và đem các con theo Thầy để Thầy ở đâu, các con cũng ở đó” (Ga 14,1-3)

Lạy Chúa Giêsu,
chúng con chân đạp đất,
nhưng mắt hướng về trời cao,
chúng con đang hướng về Chúa.

Bởi vì,
Chúng con khao khát vui mừng,
mà thế gian là chốn u sầu.
Chúng con ước muốn bao la.
mà thế gian thì chật hẹp.
Chúng con tìm kiếm hạnh phúc trường sinh,
mà hạnh phúc thế gian thật ngắn ngủi.

Lạy Chúa, Chúa là đầu, chúng con là chi thể,
Chúa đã về trời, xin dắt chúng con theo Ngài.

MẦU NHIỆM THỨ BA
Chúa Thánh Thần hiện xuống

Suy niệm: Hãy mang lấy tinh thần Chúa Giêsu.

Dấu hiệu rõ rệt của kẻ tràn đầy ơn Thánh Linh là mang lấy tinh thần Chúa Giêsu. Trong bữa tiệc ly Ngài đã phán với các tông đồ : “Nếu các con yêu mến Thầy, các con tuân giữ lệnh Thầy truyền, và Thầy sẽ xin Cha ban cho các con Đấng Bầu chữa ở cùng các con luôn mãi … Chính Ngài sẽ dạy các con mọi sự và sẽ nhắc các con nhớ lại mọi điều Thầy đã nói” (Ga 14,15.26)

Đến khi đã phục sinh, Đức Giêsu thổi hơi trên các Tông đồ và phán : “Hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20,22)

Lạy Chúa Giêsu, như các tông đồ xưa,
xin Ngài hà hơi ban Thánh Linh trên chúng con,
xin cho lòng chúng con tràn đầy ơn Thánh Linh.

Lạy Chúa Thánh Linh,
con không dám xin Ngài những ơn đặc biệt,
như ơn làm phép lạ hay ơn làm tông đồ,
như ơn nói tiếng lạ hay ơn nói tiên tri.

Điều trước nhất con xin,
là thêm lòng yêu mến, thực hành lời Chúa,
là cố gắng noi gương Chúa Giêsu,
và mang lấy tinh thần của Người.

Bởi vì, lạy Thánh Linh chí ái,
đó chính là công việc của Ngài,
và cũng là ý muốn của Đức Giêsu, Chúa chúng con.

MẦU NHIỆM THỨ BỐN
Đức Mẹ mông triệu

Suy niệm : Chúa Giêsu đưa Mẹ về trời

“Như mọi người đều phải chết bởi liên đới với A-đam, thì mọi người sẽ sống lại nhờ liên kết với Đức Kitô, nhưng theo thứ tự của mình, trước hết là Đức Kitô, rồi đến những kẻ thuộc về Người” (1 Cr 15,22.23).

Sau khi được siêu thăng lên cõi trời, chắc chắn Chúa Giêsu muốn đưa Mẹ về trời với mình, bởi vì Mẹ là Người thân cận, gần gũi nhất của Chúa Giêsu, Đấng đã từng dâng lời cầu nguyện lên Chúa Cha rằng : “Lạy Cha những kẻ Cha đã ban cho con, thì con muốn rằng con ở đâu thì họ cũng ở đấy với con, để chiêm ngưỡng vinh quang Cha đã ban cho con từ trước khi tạo thành thế gian” (Ga 18,24).

Lạy Chúa Giêsu, con biết rồi,
Chúa đã đưa Mẹ Maria về trời,
Chúa cũng muốn chúng con
được vui vầy trước nhan Chúa.

Mẹ Maria về trời,
đã mở đầu cho mùa xuân trường cửu,
hoa thiên đàng đua nở,
và vườn nho của Chúa Thiên Binh nức hương thơm.

Nhưng lạy Chúa, con cũng biết rồi,
con sẽ đời đời hạnh phúc hay thiên thu bất hạnh,
là tùy thuộc mức độ liên kết và thuộc về Ngài.

Xin cho con biết noi gương Mẹ Maria,
hiến thân trọn vẹn cho Ngài
như một tặng phẩm của Chúa Cha.

MẦU NHIỆM THỨ NĂM
Cuộc đăng quang của Đức Mẹ

Suy niệm : Đức Giêsu Đấng thưởng công

“Thày nói thật cho anh em biết, phàm ai tuyên bố nhận Thày trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Thiên Chúa (Lc 12,8). Sau khi phục sinh, “mọi quyền năng trên trời dưới đất được trao cho Đức Giêsu” (Mt 28,18), Ngài trở thành vị thẩm phán tối cao.

Chúng ta có thể quả quyết trên trời Mẹ Maria đã được Chúa nhiệt liệt tuyên dương, trọng thưởng bội hậu và tặng ban triều thiên chói ngời. Vì nếu Chúa đã hứa phần thưởng với những ai cho những kẻ hèn mọn một bát nước lã vì Danh Ngài (Mt 10,42), chắc chắn phải dổn mọi vinh dự cho Mẹ Maria, đấng đã suốt đời tận tình chăm sóc chính Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, thẩm phán chí công,
những gì con làm trong cuộc sống hiện tại
sẽ theo con về đời sau.

Xin cho con biết noi gương Mẹ Maria,
kiên nhẫn đáp lại ý định nhiệm mầu của Chúa,

Xin cho con đừng tranh dành
những triều thiên tình cảm và danh dự trần thế,
mà đánh mất triều thiên vĩnh cửu.

Xin cho con mạnh dạn tuyên xưng Chúa,
và kiên trung phục vụ Chúa nơi tha nhân.

Để khi từ giã cuộc đời này, lạy Chúa,
Con sẽ đến trước mặt Chúa với niềm hân hoan,
và lãnh nhận triều thiên công chính
Chúa đã dành sẵn cho con từ thuở đời đời.