Đức Mẹ Fatima với thánh Gioan Phaolô

Đức Mẹ Fatima với thánh Gioan Phaolô II

Video Minh Triệu thực hiện, dựa trên bài giảng của cha Px. Đào Trung Hiệu, OP, trong thánh lễ 13.05.2011 tại giáo xứ Đa Minh Ba Chuông, khi Đức Gioan Phaolô II mới được suy tôn chân phước ngày 1/5.

Đạo diễn đã lồng nhiều tư liệu minh họa liên quan đến cuộc đời đức Gioan Phaolô II, đến ba trẻ Fatima, quang cảnh các cuộc rước Đức Mẹ tại địa điểm hành hương này, và hình ảnh cộng đoàn tín hữu tham dự thánh lễ.

Xin thánh Gioan Phaolô chuyển cầu, cho chúng ta thêm tin tưởng vào tình thương từ mẫu của Mẹ Maria, và hân hoan thực hiện những lời Mẹ nhủ khuyên.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *