Giáo Phận Vinh : Thánh lễ nhận Toà của Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long

Nếu như sáng hôm qua, Giáo Phận Hà Tĩnh tạ ơn Chúa vì hồng ân Chúa ban cho Giáo Hội Việt Nam có thêm một giáo phận mới là Hà Tĩnh thì sáng hôm nay, Thứ Ba, 12 tháng 2, Giáo Phận Vinh cùng nhau hiệp ý tạ ơn Chúa trong Thánh Lễ nhận Tòa của Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long.

Tất cả mọi sự đã chuẩn bị thật chu đáo để cho Thánh Lễ nhận Tòa hôm nay được diễn ra tốt đẹp nhất.

 

Chủ tế Thánh Lễ tạ ơn nhận Tòa của Đức Cha Anphong là Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long – nguyên phụ tá Giáo Phận Hưng Hóa. Cùng hiệp thông với Đức Cha Anphong có  Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn; Đức Tổng Giám Mục Marek Zalewski -vị Đại diện không thường trú củaTòa Thánh tại Việt Nam, cùng đông đảo các Giám mục, linh mục, tu sĩ trong và ngoài giáo phận Vinh.

Xem thêm hình ảnh

Thánh Lễ tạ ơn nhận sứ vụ mới tại Giáo Phận Vinh của Đức Cha Anphong được cử hành hết sức long trọng và sốt sắng.

Trước khi kết thúc Thánh Lễ, đức Cha Anphong đã hết sức tâm tình để cảm ơn quý Đức Cha, quý Cha và tất cả cộng đoàn.

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, Đức Trinh Nữ Maria và Mẹ Hội Thánh luôn luôn đồng hành với Đức Cha trên mọi nẻo đường đời và nhất là xin cho Đức Cha mãi mãi sống nhuốm mùi chiên như khẩu hiệu đời Giám Mục của Đức Cha.

Mời cộng đoàn cùng lướt qua bài chia sẻ rất sâu sắc của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm – Giám Mục Giáo Phận Mỹ Tho.

Vẫn cung giọng có khi cao vút, có khi trầm lắng của một Giám Mục Phêrô Nguyễn Khảm đã từng đi vào lòng người và hôm nay cũng như vậy :

Kính thưa anh chị em !

Thánh Lễ hôm nay bắt đầu bằng nghi thức thức nhận Giáo Phận của Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long

Nghi thức đó có vẻ đơn sơ. Công bố tông sắc của Đức Thánh Cha Phanxicô. Rồi vị Đại Diện Tòa Thánh trao gậy mục tử cho Đức Cha Anphong và dẫn Đức Cha Anphong đến ghế của Giám Mục Chính Tòa.

Nghi thức có vẻ đơn sơ nếu nhìn từ bên ngoài nhưng thực sự rất phong phú ý nghĩa. Và chính lời Chúa công bố trong Thánh Lễ hôm nay giúp chúng ta hiểu ý nghĩa phong phú đó.

Trước hết là việc công bố Tông Sắc của Đức Giáo Hoàng Phanxicô đặt Đức Cha Anphong làm Giám Mục Chính Tòa Giáo Phận Vinh.

Tông sắc đó viết bằng tiếng Latin, dịch ra tiếng Việt cho dễ hiểu. Có chữ ký, có con dấu của Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Tông sắc đó được vị đại diện trao tận tay Đức cha Anphong.

Và sau đó, Tông sắc đó không chỉ đọc cho người nghe mà giơ cao cho mọi người nghe mà còn giơ cao cho mọi người thấy. Điều này cho thấy Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long nhận Giáo Phận Vinh là người được Chúa sai đến chứ không phải kẻ làm thuê hay kẻ trộm leo rào mà vào chuồng chiên.

Và như thế Thiên Chúa hôm nay thực hiện lời hứa của Ngài với giáo phận Vinh. Ở trong bài đọc 1 chúng ta nghe trích từ sách ngôn sứ Êdêkien Chúa phán : Đây ! Chính Ta chăm sóc chiên của Ta và thân hành kiểm điểm. Chính Ta sẽ chăm sóc chiên của Ta và Thiên Chúa thực thực hiện bằng cách sai các mục tử đến chăm sóc chiên của Ngài. Chiên là chiên của Chúa chứ không phải của Đức Cha nào hết. Nhưng mà Chúa sai mục tử đến chăm sóc đoàn chiên của Chúa cho nên Thánh Phêrô tông đồ noó trong bài đọc II với các kỳ mục : Anh em hãy chăn dắt sóc đoàn chiên mà Thiên Chúa trao phó cho anh em. Và hôm nay, Đức Giáo Hoàng Phanxicô Đấng kế vị Thánh Phêrô cũng nói với Đức Cha Anphong như thế : Cha hãy chăm sóc đoàn chiên giáo phận Vinh mà Thiên Chúa trao cho Cha.

Tôi nghĩ rằng hơn ai hết, anh chị em giáo dân giáo phận Vinh là người cảm nhận và xác tín điều đó rõ ràng cho nên 20 tháng 1 năm 2019 khi đón Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long về Tòa Giám Mục Xã Đoài. Trên cổng Tòa Giám Mục ghi dòng chữ lớn : “Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến”.

Dòng chữ đó bây giờ vẫn còn. Dòng chữ đó nó diễn tả tầm nhìn của đức tin, đức tin Công Giáo để nhìn thấy nơi nơi vị giám mục này là người của Chúa, người được Chúa sai đến : nhân danh Chúa mà đến.

Giúp chúng ta vượt trên tầm nhìn tự nhiên, vượt lên trên khác biiẹt tự nhiên để đón vị giám mục này như Đấng nhân danh Chúa mà đến.

Vậy thì Đức Cha Anhong được sai về đây làm giám mục Chính Tòa.

Ngài cái làm gì ? Sau khi công bố Tông Sắc của Đức Giáo Hoàng Phanxicô tại Việt Nam thì vị đại diện trao gậy mục tử cho Đức Cha Anphong.

Có một tác giả nói rằng vương trượng trong tay vị vua có ý nghĩa như thế nào thì gậy mục tử cũng có ý nghĩa như thế với giám mục Giáo Phận. có nghĩa là gậy mục tử biểu trưng cho quyền lãnh đạo Giáo Phận.

Chúa ban cho quyền lãnh đạo đó để làm cái gì đây ? Dựa vào những bài Kinh Thánh công bố trong Thánh Lễ hôm nay thì tôi thấy trách nhiệm lớn nhất của người lãnh đạo Giáo Phận là quy tụ. Anh chị em nhớ lại trong bài đọc thứ nhất chúng ta nghe : Như Mục tử kiểm đoàn chiên bị tản mác thế nào, tản mác, chiên bị tản mác. Mục tử kiểm xem còn đủ không, có con nào lạc đàn không và quy tụ chúng lại.

Và trong bài Tin Mừng thì Chúa Giêsu bảo : “Tôi còn những chiên khác không thuộc đàn này mà tôi phải đưa chúng về và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tửn”.

Quy tụ ! Cho nên trách nhiệm lớn nhất của người lãnh đạo Giáo Phận là quy tự đàn chiên, là kiến tạo sự hiệp nhất trong gia đình Giáo Phận. Chính vì thế Hiến Chế Tín Lý về Hội Thánh viết rất rõ : (số 20) Đức Giáo Hoàng – Đấng kế vị Thánh Phêrô là nguyên lý và nền tảng hữu hình của sự hiệp nhất giữa các giám mục. Còn mỗi Giám Mục là nguyên lý là nền tảng và hữu hình của sự hiệp nhất Hội Thánh địa phương của mình.

Sự hiệp nhất đó hết sức quan trọng. Đó là nền tảng để chúng ta loan báo Tin Mừng của Chúa Giêsu trên địa bàn rộng lớn của giáo phận Vinh chúng ta. Trách nhiệm người lãnh đạo là quy tụ và hiệp nhất.

Thế thì Ngài thực hiện việc quy tụ và hiệp nhất bằng cách nào ? Cùng với việc trao gậy mục tử cho Đức Cha Anphong thì vị đại diện Tòa Thánh dẫn Giám Mục đến ghế của Giám Mục trong Nhà Thờ Chính Tòa này. Nhà thờ này gọi nhà thờ Chính Tòa vì có cái ghế đó, có cái tòa đó. Trong Giáo Phận Vinh có nhiều nhà thờ lớn hơn nhà thờ Xã Đoài vì không có cái ghế này.

Ở trên ghế này, Giám Mục chủ sự Thánh Lễ và các nghi thức phụng vụ trong Giáo Phận. Ngày xưa, Giám Mục cũng ngồi đó để giảng Lời Chúa. Sau này nhà thờ rộng quá nên nói không ai nghe thấy, làm gì có micor cho nên người ta thay đổi. Hình ảnh đó giúp cho chúng ta hiểu Giám Mục Giáo Phận quy tụ đoàn chiên nhờ Lời của Chúa.

Anh chị em có bao giờ dự Lễ phong chức Giám Mục chưa ?

Tôi nhớ là có vì cách đây ít năm có lễ phong chức Giám Mục phụ tá Giáo Phận Vinh – Đức cha Viên. Anh chị em nhớ khi Giám Mục chủ phong đọc lời nguyện phong chức thì quyển sách Thánh được mở ra và úp lên đầu người được phong chức. Điều này diễn tả Lời của Chúa thấm vào đầu óc, con tim, hành động của vị mục tử. Vị mục tử quy tụ đoàn chiên nhờ Lời của Chúa. Giám mục không rao giảng hệ tư tưởng nào khác mà chỉ rao giảng Lời của Chúa. Chỉ có Lời Chúa mới tồn tại đến muôn đời. Chỉ có Lời Chúa mới soi sáng đường để đi, đường của sự thật và đường của Chúa Giêsu.

Giám mục không rao giảng bằng lời nói mà bằng hành động cho nên Thánh Phaolô nói : Anh em không lấy quyền mà thống trị, Anh em hãy nêu gương sáng ! Mà còn tấm gương nào sáng bằng tấm gương của vị mục tử Giêsu, vị mục tử nhân lành : Ta biết chiên của Ta.

Động từ biết ở đây không có ý nói biết của trí khôn mà biết của con tim, biết của tình yêu. Chỉ có cái biết đó mới khiến vị mục tử dám hy sinh mạng sống mình cho đoa2n chiên

Đức Cha Anphong cảm nhận và diễn tả cách độc đáo : mang vào mình mùi chiên. Mang vào mình mùi chiên là lời căn dặn của Đức Thánh Cha Phanxicô nói trong ngày thứ 5 Tuần Thánh năm đầu triều đại của Ngài và Đức cha Anphong đã chọn lời căn dặn đó làm khẩu hiệu đó. Mang mình vào mùi chiên là mang u sầu và lo lắng của đoàn chiên vào mình. Đức cha Anphong muốn vậy cho nên 20 tháng 1 năm 2019, khi Ngài về Tòa Giám Mục Vinh, Ngài có cử chỉ qùy xuống hôn đất.

Nụ hôn bắt đầu cho cuộc tình. Tôi tin chắc cuộc tình này sẽ gắn chắc keo sơn. Sau đó, Ngài nói : Tôi yêu giáo phận Vinh. Tôi muốn gắn bó với Giáo Phận Vinh.

Thưa anh chị em ! Tôi là kẻ ở xa, tôi ở trong niền Nam và từ lâu tôi ước gì nghe nói về lòng đạo, sự nhiệt thành và sự đoàn kết của anh chị em cho nên tôi tin chắc vào sự lãnh đạo của Đức Cha Anphong thì anh chị em quây quần chung quanh Ngài xây dựng Giáo Phận hiệp nhất và yêu thương để thi hành sứ vụ Chúa trao cho Hội Thánh.

Kính thưa anh chị em !

Xin phép ngừng ở đây bằng một hình ảnh thân quen của Giáo Phận Vinh. Tôi vào trang điện tử Giáo Phận Vinh bắt gặp 1 tấm hình Đức cha Anphong đứng giữa 2 Đức Cha : một bên là Đức Cha già đáng kính và Đức Cha Phaolô.

Anh chị em thấy hình có đẹp không ? Đối với tôi rất đẹp. Không phải đẹp để thi hoa hậu. Đẹp vì diễn tả tính duy nhất và sứ vụ. Chỉ có một sứ vụ duy nhất mà sứ vụ đó tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác. Bản thân giám mục chẳng là gì, chuyện quan trọng là sứ vụ. Chính vì sứ vụ đó mà các giám mục hiện diện rất đông. Các giám mục hiện diện rất đông không chỉ để làm cho Lễ thêm long trọng nhưng diễn tả sự đồng hành với Giáo Phận Vinh và Đức Cha Anphong trong sứ vụ mới.

Không chỉ giám mục mà thôi nhưng tất cả chúng ta được mời gọi để đồng hành với Đức cha Anphong. Chúng ta thi hành sứ vụ hiệp nhất, kiến tạo sự hiệp nhất và nhờ đó chúng ta thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng trên quê hương Việt Nam cách hiệu quả hơn.

Tôi xin lấy tâm tình này cầu chúc và cầu nguyện cho Giáo Phận Vinh trong ngày trọng đại hôm nay. Amen

 

Người Giồng Trôm
Ảnh: Dũng Nguyễn Quân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *