Giới thiệu các Tân Đặc Trách Huynh Đoàn

 

gt_hoa03.jpgAnh chị em Huynh đoàn Đa Minh thân mến.

Do nhu cầu Huynh đoàn, sau khi trao đổi với những vị kinh nghiệm, và theo Quy chế Huynh đoàn các số 211-213, chúng tôi đã làm đơn thỉnh nguyện ngày 9-7-2015.

Cha giám tỉnh Giuse Nguyễn Đức Hòa OP, qua văn thư ngày 15-7-2015, đã giới thiệu đến các giám mục giáo phận liên hệ, và chính thức phê chuẩn một số chức vụ Đặc trách trong Huynh Đoàn Đa Minh Việt Nam như sau :

Phụ tá Đặc trách Tỉnh

Cha Giuse Lưu Công Chỉnh OP :
Phụ tá Đặc trách Tỉnh, chuyên trách việc huấn luyện.

Cha Đa Minh Nguyễn Đức Phú OP :
Phụ tá Đặc trách Tỉnh, chuyên trách giới trẻ.

Cha Phanxicô X. Nguyễn Minh Nhật OP
Phụ tá Đặc trách Tỉnh, chuyên trách báo CSTM.

Thầy Phêrô Maria Nguyễn Phi Khanh OP
Phụ tá Đặc trách Tỉnh, chuyên trách trang mạng.

dactrach_tinh.jpg

Đặc trách Các Giáo Phận

Cha Vinhsơn Nguyễn Thành Tín OP
Đặc trách Huynh đoàn Tổng giáo phận Sài Gòn.

Cha Đa Minh Nguyễn Đức Bình OP
Đặc trách Huynh đoàn giáo phận Đà Lạt.

Cha Phêrô Phạm Văn Bình OP
Đặc trách Huynh đoàn giáo phận Nha Trang.

dactrach_gp01.jpg

Xin giới thiệu với toàn thể anh chị em Huynh đoàn, để liên hệ theo sứ vụ. Xin Quý Huynh Đoàn các giáo phận Sài Gòn, Đà Lạt và Nha Trang giới thiệu vị Tân Đặc Trách cho các Liên Huynh và Huynh Đoàn, và bày tỏ lòng tri ân với quý đặc trách mới mãn nhiệm.

Xin Chúa và Thánh Phụ chúc lành cho chúng ta.

Sài Gòn 18-07-2015
Tu sĩ Phanxicô X. Đào Trung Hiệu OP
Đặc Trách Huynh Đoàn Tỉnh