GP. Bắc Ninh: Thánh lễ kỉ niệm 185 năm phúc tử đạo của Cha Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự

Vào lúc 8 giờ 30 sáng, ngày 5/9/2023, tại Đền Thánh Phêrô Tự Trung Lai, Đức Cha Giuse Đỗ Quang Khang đã long trọng cử hành thánh lễ “Kỉ niệm 185 năm phúc tử đạo Cha Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự”. Hiệp dâng trong thánh lễ có Cha quản hạt giáo hạt Bắc Giang và Giáo hạt Thái Nguyên, cùng với Quý Cha, Quý Thầy, Quý Sơ, Quý Chú Ứng Sinh Nhà Thánh Phêrô Tự và toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo phận.

Trong phần chia sẻ lời Chúa, Đức Cha Giuse đã chia sẻ về việc giáo dục đức tin cho thế hệ trẻ ngày nay với thông điệp của Đức Giáo Hoàng: “Gia đình hay cha mẹ cần đến việc giáo dục của nhà trường nhưng không thể ỷ nại hoàn toàn cho nhà trường“. Qua đó, Đức Cha muốn nhấn mạnh đến việc cha mẹ làm gương sáng cho các con, các cháu của mình, nêu gương Cha Thánh Phêrô Tự là chứng nhân dám chết cho niềm tin, cho tình yêu, cho chân lý của Tin Mừng và đó là sứ mạng mà Chúa ủy thác nơi mỗi người chúng ta nhân dịp kỷ niệm 185 năm phúc tử đạo của Cha Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự và kỷ niệm 1 năm nhà thờ Giáo Xứ Trung Lai được sắc phong lên Đền Thánh.

Cuối thánh lễ, Cha Xứ Giuse có những tâm tình tri ân đến Đức Cha Giuse, Quý Cha và toàn thể cộng đoàn

Nguyện xin Thiên Chúa là tình yêu, nhờ lời chuyển cầu của Cha Thánh Tự, xin cho mỗi người chúng ta biết làm gương sáng, sống lời Chúa, sống đức tin và nói về Chúa, về Cha Thánh Tự cho con cháu của mình để mỗi người chúng ta chu toàn sứ mạng giáo dục đức tin cho thế hệ trẻ. Xin Cha Thánh Tự khẩn cầu bên toà Chúa cho chúng ta biết kiên trung sống đạo và làm chứng cho Chúa mỗi ngày!

BTT Đền Thánh Phêrô Tự Trung Lai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *