Gx. Chính Tòa Hải Phòng hành hương Năm Thánh Cha thánh Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm

Trong tâm tình tâm tình mến yêu và phó thác, sáng nay thứ hai ngày 04.09.2023 đoàn con Giáo xứ Chính Tòa Hải Phòng đã tới Giáo họ Thôn Đông- quê hương Cha thánh Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm hành hương mừng kỉ niệm 250 năm Cha Thánh Vinh Sơn chịu phúc tử đạo.
dsc08271

Đoàn hành hương dưới sự chủ trì của Cha tổng đại diện- Chánh xứ chính tòa Phêro Nguyễn Văn Nguyên. Đồng hành với Ngài có Cha phó Micae Nguyễn Hữu Báu, quý Sơ, cùng cộng đoàn giáo dân thuộc Giáo xứ Chính Tòa.

dsc08316

Chương trình hành hương được tổ chức mang ý nghĩa thiêng liêng của đoàn con cái đến với Cha Thánh, một tấm gương cho sự can đảm để minh chứng và bảo vệ Đức Tin giúp cho đoàn con cái luôn biết sống đời sống đức tin, đức cậy và đức mến.

dsc08290
dsc08297
Gx. Chính Tòa Hải Phòng hành hương Năm Thánh Cha thánh Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm
dsc08375

 BTT VCTĐ Phú Nhai

https://gpbuichu.org/news/TIN-GIAO-PHAN-75/gx-chinh-toa-hai-phong-hanh-huong-nam-thanh-15027.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *