Cha Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam OP, Bề trên Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2027

Sau phiên bầu cử Bề trên Giám tỉnh ngày 06/12/2023, văn thư kết quả của cuộc bầu cử đã được gửi đến Trung ương Dòng Giảng thuyết tại Tu viện Santa Sabina, Roma để được cha Gerard Francisco Timoner III, O.P., Bề trên Tổng Quyền chuẩn nhận. Chiều ngày Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội 08/12, lúc 15g45, cha Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh hội cùng với cha niên trưởng Giám định đoàn, đã chính thức công bố văn thư chuẩn nhận của Bề trên Tổng quyền. Theo đó, cha Bề trên Tân cử Tôma Aquinô Nguyễn Trường Tam, O.P. đã ký thư đảm nhận vai trò Giám tỉnh Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2027 trước sự hiện diện của toàn thể quý Nghị huynh tại phòng họp khoáng đại.

So với cảm xúc “khắc khoải và lo lắng” lần đầu được bầu chọn làm người điều hành Tỉnh dòng cách đây 4 năm, lần này cha Giám tỉnh bộc bạch những lời tâm phúc hoàn toàn trong “tự do và bình thản.” Nhờ ơn Chúa, sự nâng đỡ của anh em và nhận thấy rõ ràng hơn hơn bao giờ hết tiềm năng dồi dào cho sứ vụ của anh em Đa Minh tại đất Việt cũng như tầm vóc quốc tế, cha nguyện dấn thân cùng với Tỉnh dòng phục vụ Giáo hội và ơn cứu độ các linh hồn.

Sau nghi thức ký nhận văn thư chuẩn thuận của Bề trên Tổng quyền, cha Giám tỉnh chia sẻ với quý nghị huynh những hướng đi và tầm nhìn trong kế hoạch sắp tới của Tỉnh dòng: “củng cố vi mô, phát triển vĩ mô, nâng cao phẩm chất đào tạo.”

Giám định đoàn gồm sáu thành viên: (1) cha Giuse Nguyễn Tất Trung, (2) cha Phêrô Nguyễn Thế Truyền, (3) cha Giuse Nguyễn Hữu Nghị, (4) cha Giuse Phạm Quốc Văn, (5) cha Phaolô Nguyễn Minh Tuấn, và (6) cha Giuse Mai Văn Điệp sẽ cùng với cha Giám tỉnh Tân cử sẽ thảo luận việc cắt cử các chức vụ trong Tỉnh dòng và hoạch định những ưu tiên cho sứ vụ Thuyết giáo, trung tín với đặc sủng Đa Minh, đồng lòng xây dựng nhiệm thể Chúa Kitô tại mỗi cộng đoàn, Tỉnh dòng và toàn Dòng Giảng thuyết. Nhờ lời chuyển cầu của thánh phụ Đa Minh, Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, nguyện xin Chúa ban cho cha Giám tỉnh Tân cử dồi dào sức khỏe và thành tựu trong sứ mạng phục vụ Lời giữa lòng thế giới hôm nay.

BTCTH

https://www.tinhhoi.net/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *