HĐĐM/GP. Long Xuyên: Liên huynh Thánh Vinh Sơn Liêm mừng bổn mạng

Sáng ngày 07.11.2022. Liên huynh thánh Vinh Sơn Liêm (Giáo phận Long Xuyên) hân hoan mừng Kính thánh Linh Mục Vinh Sơn Phạm Hiểu Liêm OP, Bổn mạng của Liên huynh, đặc biệt năm nay kỷ niệm 250 năm thánh nhân tử đạo.

7 giờ 30 Anh chị em thuộc Liên huynh gồm 16 Huynh đoàn, số đoàn viên là 1.200 người, đã có mặt tại Giáo xứ Tân Bùi, kinh 4A. Hiệp thông trong thánh lễ tạ ơn mừng Bổn mạng, có sự hiện diện của cha Giuse Trần Văn Kính hạt trưởng hạt Tân Thạnh, cha Giuse Phạm Hồng Nhật Linh giám HĐGPLX, cha Đa Minh Đỗ Văn Thiêm chánh xứ Giáo xứ Tân Bùi cũng là cha Linh hướng Liên huynh thánh Vinh Sơn Liêm, cha Giuse Phạm Bình Phát OP, phụ tá đặc trách HĐGPLX, cha Phêrô Nguyễn Văn Thơ OP, chánh xứ Gx. Thiên Ân, BPV/HĐGPLX và BPV 4 LH bạn

8 giờ 00, Anh Tôma. A Nguyễn Ngọc Dũng trưởng LH giới thiệu chương trình, làm phút thánh hóa khai mạc và giới thiệu các thành phần tham dự.

8 giờ 10 Cha Đa Minh Đỗ Văn Thiêm Linh hướng LH chia sẻ. Trong năm vừa qua Covid đã cướp đi nhiều người, có gia đình chết hết, có gia đình bố mẹ chết để lại các con mồ côi …, Giờ này, Chúa cho chúng ta còn sống, chúng ta phải tạ ơn Chúa rất nhiều, chúng ta nhớ rằng mạng sống quý hơn tiền của, vì vậy trong gia đình, trong hội đoàn phải biết yêu thương nhau, cải thiện đời sống bằng cách luôn tha thứ cho nhau. Cuối cùng ngài nhấn mạnh “Bỏ hận thù trong lòng chúng ta”.

8 giờ 40 Cha phụ tá đặc trách Giuse Phạm Bình Phát OP, chia sẻ qua tiểu sử Thánh Vinh Sơn Liêm Bổn mạng của LH. Chúng ta thấy Thánh nhân luôn vui lòng đón nhận những khốn khó theo Thánh ý Chúa. Thánh nhân đã  hy sinh mạng sống vì đức tin, trung thành với sứ mạng rao giảng Tin Mừng và mang ơn cứu độ cho tha nhân. Mong anh chị em luôn biết noi gương thánh Quan thầy “Con là dụng cụ của Chúa” và tuyệt đối trung thành với Chúa.

9 giờ 10 Anh Phêrô Đoàn Văn Thiệu trưởng BPV HĐGP/LX thông tin sinh hoạt của Tỉnh Dòng và HĐ GPLX, anh cám ơn quý ACE trong Liên Huynh đã cộng tác tích cực trong công việc bác ái mùa chay năm 2022 và công tác ơn gọi của Tỉnh Dòng. Anh nhắc nhở năm nay dịch bệnh Covid đã lắng xuống, đề nghị các Huynh đoàn tiếp tục tổ chức nguyệt hội và đọc kinh Phụng vụ. Riêng các Ban phục vụ cần thực hiện đầy đủ các loại sổ sách,  nhất là sổ thu chi.

9 giờ 30 anh thư ký LH đọc tiểu sử Thánh Vinh Sơn Liêm

10 giờ 00 Thánh Lễ tạ ơn, cha Giuse Trần Văn Kính chủ tế. Đầu lễ ngài nói ngay lúc này Giaó Hội đang Hiệp Hành làm chứng cho Chúa, vậy anh chị em cùng Hiệp Hành với Giáo Hội, Cha chúc mừng Bổn mạng của Liên huynh, chúng ta cũng hiệp ý cầu nguyện cho các anh chị em đoàn viên Liên huynh còn sống cũng như đã qua đời.

Phần giảng lễ cha Giuse Phạm Hồng Nhật Linh giám, ngài lấy Tin Mừng của ngày lễ Các thánh (Mt.5.1-12a) trong thời buổi hôm nay người ta sống giả hình rất nhiều, nhưng chúng ta có Hiến Chương Nước Trời đó là (Tám Mối Phúc Thật) chúng ta sống và làm như vậy, chúng ta nhớ rằng “Vô phúc kẻ làm gương mù gương xấu”, tiếp đến ngài nhắc nhở chúng ta theo gương Thánh Quan thầy lúc nào Thánh Vinh Sơn Liêm cũng đọc kinh Tin Kính và hát Kinh Lạy Nữ Vương để tuyên xưng đức tin xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng ta biết can đảm tuyên xưng và làm Chứng cho Chúa đó là niềm vui của chúng ta.

Lạy Chúa! Xin ban cho chúng con biết bắt chước gương Thánh Quan thầy là làm chứng cho Chúa 2 lần “Bằng mạng sống và lời nói”, luôn can đảm trung thành với Chúa luôn mãi đến cùng.

Ngọn đuốc Cha Liêm sáng tuyệt vời.

Vì trung với Chúa mặc đầu rơi.

Đức tin kiểu diễm luôn gìn giữ.

Đức ái ngàn trùng tát chẳng vơi.

Ant. Đức Xinh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *