HĐGDĐMVN/Gp. Bùi Chu: Học tập chương tổ chức – quản trị

Ngay từ những ngày đầu  của khóa mới BPV/HĐ cấp cơ sở, Liên Huynh Thánh Vinhsơn Giáo hạt Quần Phương đã tổ chức cho các ủy viên trong BPV các Huynh Đoàn học hỏi và hiểu biết trách vụ của từng chức năng trong Ban Phục Vụ.

Được sự quan tâm của cha Phụ trách, Liên huynh Giuse Phạm Văn Kỳ tổ chức cho 37 BPV/HĐ, gồm 232 ủy viên trong ban, chia làm 5 cụm miền để thuận lợi việc đi lại.và học tập.

Chúng con xin cảm tạ hồng ân của Thiên Chúa đã cho chúng con tổ chức trong 5 ngày diễn ra hết sức tốt đẹp và thu được nhiều kết quả cao, các ủy viên rất tâm đắc vui mừng vì đã có hành trang bước vào trong BPV trong tình yêu thương bác ái vì cộng đoàn.

 

Nam Phương, BC.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *