Hội thảo trên web tái khởi động việc truyền giáo cho người Trung Quốc hải ngoại

Từ ngày 13 đến 16 tháng 8 năm 2021, “Fountain of Love and Life” – một nhóm truyền giáo đa phương tiện của cộng đồng Công giáo người Trung Quốc hải ngoại – đã tổ chức hội nghị “Follow Christ Fishers Summit”, hội nghị truyền giáo lần đầu tiên theo hình thức trực tuyến, với chủ đề “Ta sẽ sai ai đi?” (Is 6, 8).

Bên cạnh việc phát trực tiếp, Hội nghị cũng có khoảng 30 khoá học trực tuyến và trình bày chứng từ.

Tân giám mục Hồng Kông Stephano Chu Thụ Nhân, Dòng Tên, là một trong những khách mời danh dự; ngài đã chia sẻ chủ đề về ơn gọi của Kitô hữu với những người tham dự.

Nhà tổ chức cho biết, “Hội nghị truyền giáo này sẽ trở thành cuộc họp thường niên cho những người Công giáo Trung Quốc hải ngoại để liên đới và hỗ trợ chúng ta trong đức tin”.

“Fountain of Love and Life”

“Fountain of Love and Life” là một trang web truyền giáo đa phương tiện của Công giáo (www.FLL.cc) được một nhóm tín hữu Công giáo Trung Quốc ở Toronto, Canada, thành lập vào năm 2004, với mục đích truyền giáo cho các cộng đồng người Trung Quốc ở Canada và trên toàn thế giới qua kỹ thuật truyền thông mới.

Dấn thân chính của tổ chức này là trở thành tiếng nói của Giáo hội Công giáo trong thế giới Công giáo Trung Quốc, qua các phương tiện truyền thông để giới thiệu ơn cứu độ của Thiên Chúa, đặc biệt là thông qua việc sản xuất và truyền tải các chương trình truyền hình, đài phát thanh, trang web và mạng xã hội, v.v. Nhóm truyền giáo cũng cung cấp một chương trình truyền giáo hiệu quả bằng cách thu hút và khuyến khích nhiều cá nhân và nhóm hơn; tổ chức các sự kiện chia sẻ đức tin và xây dựng quan hệ đối tác với các tổ chức khác nhau để thúc đẩy việc truyền bá Phúc Âm. Ngoài Toronto, hơn 300 tình nguyện viên làm việc tại Vancouver, Hong Kong và một số thành phố lớn ở Bắc Mỹ. (Agenzia Fides 21/08/2021)

Hồng Thủy – Vatican News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *