Họp bàn giao Đặc trách HĐ GP. Sài Gòn

Lúc 7giờ sáng thứ sáu 20/07/2015. Buổi họp bàn giao giữa hai Cha cựu và tân Đặc trách HĐGP Sài Gòn đã tiến hành tại VP HĐGP, với sự hiện diện của Cha tân Đặc Trách HĐ Tỉnh Phanxicô Xaviê Đào Trung Hiệu OP và BPV HĐGP.

Cha tân Đặc Trách HĐGP Sài Gòn Vinh Sơn Nguyễn Thành Tín OP sau khi nhận con dấu, hồ sơ sổ sách từ Cha Bênêđictô Vương Thuật OP, đã gởi lời cảm ơn sâu sắc đến Cha cựu ĐT HĐGP đã nhiệt thành trong vai trò Đặc trách của mình.

Anh trưởng Gioan B. Nguyễn Hoàng Lê đã thay mặt toàn thể BPV gởi lời chúc mừng bổn mạng đến Cha Bênêđictô cũng như lời tri ân sâu sắc đến Cha cựu ĐT, xin Ngài cũng bỏ qua những thiếu xót của BPV trong thời gian vừa qua.

Trong bài phát biểu của mình Cha Tân Đặc Trách HĐT cầu chúc qúy Cha cựu cũng như tân nhiều sức khỏe và lòng nhiệt thành trong sứ vụ mới mà quý Cha đã nhận. Cuộc họp kết thúc trong bầu khí vui tươi thân thiện.

Xin Chúa chúc lành cho công việc của chúng ta.

 

SG 20/07/15

  Gs QD