Huynh Đoàn Bãi Dòng mừng Bổn mạng- thánh tử đạo Tôma Đinh Viết Dụ

Tối thứ năm 19/11/2015, Huynh Đoàn Bãi Dòng, Giáo phận Hưng Hóa hân hoan mừng lễ kính thánh tử đạo Tôma Đinh Viết Dụ- Bổn mạng Huynh đoàn lúc 19 giờ 30. Trong thánh lễ hôm nay có nghi thức thâu nhận và tuyên hứa. Trước thánh lễ anh chị em trong Huynh đoàn hiệp lòng nguyện Kinh Thần vụ sốt sắng vào lúc 19 giờ.

Thánh lễ mừng Bổn mạng hôm nay do Cha Linh hướng Phaolô Nguyễn Quốc Anh chủ sự. Cùng hiệp dâng thánh lễ có hơn một trăm anh chị em đoàn viên trong Huynh đoàn và đông đảo giáo dân trong giáo xứ. Mở đầu thánh lễ, Cha Linh hướng mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho các anh chị em thâu nhận, tuyên hứa hôm nay và mọi người biết  noi theo gương thánh Tử đạo Tôma Đinh Viết Dụ, chỉ sống cho Chúa, cho tha nhân và siêng năng đọc kinh Mân côi kính Mẹ. Trước khi đi chịu chết, quan hỏi: “Ông có cần mang theo gì không?” Ngài trả lời: “Tôi chỉ cần mang theo tràng hạt Mân côi”. Với cuộc đời yêu mến và siêng năng đọc kinh Mân côi của Cha Tôma Dụ, chính Đức Mẹ đã dẫn đưa ngài vượt qua mọi gian truân và được lãnh phúc tử đạo anh hùng.

Trong phần chia sẻ, theo đoạn Tin Mừng Chúa khóc thương thành Giêrusalem: “ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm”, Cha cho thấy Thiên Chúa vẫn viếng thăm ta trong mỗi phút giây, trong từng biến cố cuộc đời, qua Bí tích, qua Giáo Hội, những người đại diện và trong mọi người. Nếu ta không nhận biết, không mở lòng đón nhận Thiên Chúa đi vào cuộc đời mà hoán cải, có lẽ Chúa sẽ cũng sẽ phải khóc thương như đã khóc cho thành Giêrusalem xưa. Hãy mở lòng đón nhận Chúa đi vào cuộc đời, để được đón nhận niềm vui ơn cứu độ.

Tiếp theo là nghi thức thâu nhận và tuyên hứa: 3 chị hôm nay được gia nhập Huynh đoàn như lòng sở nguyện; 6 anh chị được diễm phúc tuyên hứa trong niềm hạnh phúc dâng trào và quyết tâm trung thành tuân giữ Luật sống trong đại gia đình Anh Em Giảng Thuyết, tiếp bước cha anh, noi gương thánh Bổn mạng trên con đường tìm theo chân lý và sống lời khuyên Tin Mừng.

Kết thúc thánh lễ, các anh chị thỉnh sinh và hứa sinh cùng chụp hình chung với Cha Linh hướng để  kỷ niệm ngày đáng ghi nhớ. Trong lòng mỗi anh chị em “hân hoan mừng hát”, tự hào vì được sống trong đại gia đình Đa Minh, một gia đình đã dâng tặng cho Giáo Hội 38 vị thánh Tử đạo anh hùng, trong đó có thánh Tôma Đinh Viết Dụ, Bổn mạng Huynh đoàn. Nguyện xin Chúa qua lời bầu cử của thánh Bổn mạng, ban cho các anh chị em thỉnh sinh và hứa sinh hôm nay, cũng như tất cả anh chị em đoàn viên được ơn trung thành làm chứng nhân cho Chúa trong mọi hoàn cảnh, giữa cuộc đời đầy sóng gió hôm nay.

                                                             ennho