Ngày 22.11.2015: Chúa Nhật XXXIV Thường Niên

CHÚA NHẬT XXXIV TN: 22. 11. 2015

Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ
Ga 18,33b-37

1.Ghi nhớ: “Chúa Giêsu đáp: quan nói đúng, Tôi là Vua. Tôi sinh ra và đến trong thế gian chỉ để làm chứng cho chân lý. Ai ở trong chân lý thì nghe tiếng tôi” (Ga 18,37).

2.Suy niệm: Chúa Nhật cuối cùng của năm phụng vụ, Giáo Hội vui mừng cử hành trọng thể lễ Chúa Kitô là Vua, nhằm nhắc nhở chúng ta về lòng trung thành với vị Vua Trời đất. Trước mặt Philatô, Chúa Giêsu tuyên bố Ngài thật sự là vua nhưng nước Ngài không thuộc về thế gian. Vua Giêsu không thống trị như những nhà cầm quyền ở Đức thế gian. Ngài không có lâu đài, không ngai vàng, không vương miện và không quân đội. Tuy nhiên, có thể hiểu: Lâu đài trên đỉnh Núi Sọ, ngai vàng là Thập giá, vương miện là vòng gai, và vương quốc Ngài lan rộng bao la, nơi những tâm hồn bé mọn tin nhận Ngài. Ngài lãnh đạo dân không bằng quyền lực nhưng bằng tình yêu. Thử hỏi, Chúa Giêsu có thật sự là vua ngự trị nơi tâm hồn tôi không? Và cuộc sống của tôi có là lời minh chứng cho sự hiện diện của nước Thiên Chúa không?

3.Sống Lời Chúa: Sống trong vương quốc của sự thật, chúng ta hãy là nhân chứng cho công lý, tình yêu, bình an và niềm hy vọng.

4.Cầu nguyện:Lạy Chúa Giêsu, khi nước Chúa hiển trị xin hãy nhớ đến con. Amen.