Huynh Đoàn Đa Minh Gp. Bà Rịa: Phiên Họp Kết Thúc Nhiệm Kỳ 2016 – 2020

Sáng ngày 20 – 03 – 2020, tại nhà Truyền Thống Huynh Đoàn Long Hương, Ban Phục Vụ Huynh Đoàn (BPV/HĐ) Đa minh Giáo Phận Bà Rịa đã tổ chức phiên họp kết thúc nhiệm kỳ 2016 – 2020. Về tham dự có Cha Gioan Nguyễn Khắc Tuấn OP, Đặc trách Huynh Đoàn Đa minh giáo Phận Bà Rịa. Các anh chị trong BPV/HĐ Giáo Phận và Đại diện BPV 4 Liên Huynh Bà Rịa, Long Hương, Vũng Tàu và Xuyên Mộc. Phiên họp bắt đầu lúc 09h 30 và kết thúc lúc 11h 15, với các nội dung :

  1. Báo cáo công tác hoạt động của Huynh Đoàn Giáo Phận trong nhiệm kỳ 2016 – 2020.
  2. Những đóng góp và những mặt còn hạn chế của các ban trong nhiệm kỳ 2016 – 2020.
  3. Các bước bầu BPV/HĐ Giáo Phận trong nhiệm kỳ 2020 – 2024.

Sau khi anh Vinh sơn Phạm Văn Toản. OP – Trưởng BPV/HĐ Giáo Phận phát biểu và trao quyền Xử Lý Thường Vụ lại cho anh Giuse Vũ Văn Bùi, những đóng góp và thắc mắc trong quy trình bấu cử được Cha Gioan giải đáp,  mọi người đã có sự thống nhất và tiến hành các bước cho quy trình bầu BPV/HĐ Giáo Phận nhiệm kỳ 2020 – 2024.

Sau lời cầu nguyện trong cơn đại dịch trên toàn thế giới, phiên họp kết thúc với bữa ăn trưa thân mật trong tinh thần hiệp thông.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *