Huynh Đoàn Đa Minh Gp. Đà Lạt: Bầu Ban Phục Vụ khóa VII nhiệm kỳ 2020-2024

Vào ngày 14-10-2020, Ban Phục Vụ (BPV) Huynh Đoàn Gp. Đà Lạt tổ chức buổi họp tổng kết và công bố mãn nhiệm, nhiệm kỳ BPV khóa VI 2016-2020 và bầu ra BPV mới cho khóa VII nhiệm kỳ 2020-2024.

Về dự buổi họp có Cha đặc trách HĐGP Đa Minh Nguyễn Ngọc An OP, và cha Phụ tá Phaolo Nguyễn Phi Cường OP, về phía HĐ tỉnh có anh Trưởng Giuse Đỗ An Ninh, anh Thư ký Giuse Nguyễn Văn Hùng, và chị Thủ qũy Maria Trần Thị Liên, cùng với các anh chị trong Huynh đoàn Gp. Đà Lạt.

Sau các nghi thức thủ tục thông thường qua lời giới thiệu và lời phát biểu của Cha Đặc Trách HĐGP, anh trưởng BPV Huynh đoàn Tỉnh chào mừng hội nghị.

Sau đó cha Đặc trách trao bằng mãn nhiệm cho anh chị em khóa VI đã hết nhiệm kỳ, tiếp theo là tiến hành các thủ tục bầu cử theo theo quy định của Luật Sống để bầu ra nhân sự mới vào BPV khóa VII nhiệm kỳ 2020-2024.

Kết quả cuộc bầu cử đã tìm ra được những thành viên mới trong BPV theo luật đã quy định là 7 nhân sự và các thành viên được trúng cử có cuộc họp riêng để bầu ra trưởng ban, sau đó trưởng ban đã phân công trong BPV mới giữ các chức vụ như sau.

  1. Chị Maria Đỗ Thị Thim – Trưởng ban
  2. Anh Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Phó ban
  3. Chị Maria Phạm Thị Yến – Thư ký
  4. Chị Maria Đỗ Thị Sợi – Thủ quỹ
  5. Anh Giuse Nguyễn Tiến Minh – phụ trách Học tập
  6. Chị Anna Nguyễn Thị Ngân – phụ trách Giới trẻ
  7. Anh Giuse Nguyễn Văn Thanh – phụ trách Tông đồ Bác ái.

Trước khi kết thúc cuộc bầu cử, anh trưởng HĐ Tỉnh đã chia sẻ những lời chân thành cám ơn các anh chị đã phục vụ qua nhiệm kỳ VI, và lời động viên khích lệ đối với các anh chị trúng cử khóa VII nhiệm kỳ 2020-2024 có nhiều kế hoạch chuyên sâu cho việc phục vụ mang lại lợi ích thiêng liêng cho Dòng và Giáo phận.

Buổi họp kết thúc vào 11h30 cùng ngày trong tinh thần vui tươi hiệp thông Huynh Đệ.

Chúc các anh chị luôn hăng say thi hành  nhiệt huyết với vai trò chức năng của mình, thi hành sứ vụ mạng lại hiệu quả tốt đẹp nhất làm sáng danh Thiên Chúa qua việc loan báo Tin Mừng và phát triển ơn gọi. Các anh chị luôn có Mẹ Maria Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Thánh Tổ cầu bầu cùng Thiên Chúa cho các anh chị luôn có sức khỏe cùng ơn Chúa Thánh Thần.

BTT GP ĐÀ LẠT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *