Huynh Đoàn Đa Minh Gp. Long Xuyên: Liên huynh Thánh Đa Minh Trạch bầu Ban Phục Vụ mới (2023-2027).

Hiệp hành và hiệp nhất với Giáo phận Long Xuyên, năm nay 2023 toàn giáo phận đồng loạt bầu Hội Đồng Mục vụ các Giáo Xứ và các hội đoàn đạo đức trong đó có Huynh Đoàn (HĐ) Đa Minh.

Vào ngày 20.05.2023 tại Gx. Đài Đức Mẹ Tân Hiệp nơi cha Giuse Phạm Xuân Hoàng chánh xứ cũng là cha Linh hướng Liên Huynh (LH) Thánh Đaminh Trach, LH. Thánh Đaminh Trach bầu Ban Phục Vụ (BPV) mới (2023-2027)

8h00, các BPV của 10 HĐ thuộc LH và anh chị em nguyên BPV và anh chị thụ cứ có mặt đầy đủ có sự hiện diện của cha phó Vicente Nguyễn Minh Phụng, đại diện cho cha Linh hướng, cha Gioan B. Cáp Hữu Trí OP, đặc trách HĐ/GP. Long Xuyên, BPV/HĐGP. Trước khi tiến hành bầu cử là giờ chầu Thánh Thể.

8h30 tiến hành bầu cử chương trình gồm: giới thiệu thành phần tham dự – Bầu chủ tọa -Thư ký- 2 kiểm phiếu viên. Giới thiệu danh sách các thụ cứ – Công bố luật bầu cử (theo luật sống) tiến hành bầu cử. Sau khi chủ tọa công bố kết quả bầu cử. BPV mới có phiên họp đầu tiên bầu chúc danh trưởng ban phục vụ và phân nhiệm các ủy viên. Kết quả BPV mới của LH Thánh Đaminh Trạch nhiệm kỳ (2023-2027) gồm:

  1. Anh Đaminh Phạm Kim Long trưởng ban.
  2. Anh. Đaminh Nguyễn Ngọc Phú phó ban.
  3. Anh Vinh Sơn Nguyễn Đức Hải thư ký.
  4. Chị Maria Phạm Thị Nhung thủ quỹ.
  5. Chị Anna Đặng Thị Kim Tơ học tập.
  6. Anh Giuse Phạm Văn Hợp tông đồ bác ái.

Tiếp theo chương trình cha Đặc trách trao bằng mãn nhiệm cho các ACE trong BPV 10 HĐ và BPV/LH đã thanh thỏa và Chúc mừng tân BPV/ LH thánh Đaminh Trạch.  Sau đó anh tân đoàn trưởng đại diện cho BPV cám ơn quý Cha, BPV/HĐGP cùng quý ACE trong LH Thánh Đaminh Trạch xin quý Cha và ACE cầu nguyện cho chúng em và chúng em xin hứa sẽ cố gắng phục vụ tốt trong ban phục vụ .

Antôn Đức Xinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *