Huynh Đoàn Đa Minh Gp. Long Xuyên, Liên Huynh Thánh Trạch: Mừng Bổn Mạng

Hòa vào niềm vui chung của Giáo hội, đặc biệt tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam, hân hoan mừng kính thánh tử đạo: Thánh Linh mục Vũ Đức Trạch OP. Ngài là một trong 38 thánh tử đạo dòng Đa Minh, cách riêng là thánh bổn mạng của liên huynh mừng lễ hôm nay. Thánh lễ tạ ơn mừng bổn mạng năm nay được tổ chức vào lúc 5 giờ sáng ngày 18/9/2020 tại trung tâm hành hương Đài Đức Mẹ Tân Hiệp.

Trước đó ba ngày, các Huynh đoàn thuộc Liên huynh đã làm tuần tam nhật học hỏi luật sống và tinh thần Dòng.

Trong thánh lễ đồng tế tạ ơn mừng kính thánh bổn mạng hôm nay có sự hiện diện của cha Giuse Phạm Xuân Hoàng, cha quản hạt cũng là cha linh hướng liên huynh, cha GB Nguyễn Tuấn Dũng OP., đặc trách HĐGDĐM GPLX, cha phó Vinh Sơn Nguyễn Minh Phụng và quý cha linh hướng các huynh đoàn thuộc liên huynh, quý sơ thuộc dòng Đaminh, quý BPV HĐGDĐM GPLX, quý BPV 4 liên huynh bạn và toàn thể quý anh chị em đoàn viên của 12 huynh đoàn.

Đầu lễ, cha chủ tế Giuse Phạm Xuân Hoàng bảy tỏ niềm vui mừng và cảm ơn có sự hiện diện của quý cha linh hướng các huynh đoàn, cha đặc trách, quý sơ cùng đầy đủ các anh chị đoàn viên thuộc liên huynh quy tụ về đây, hợp dâng thánh lễ tạ ơn mừng bổn mạng, mặc dù đang trong thời kỳ dịch COVID-19. Đây là dấu chỉ của sự hiệp nhất, thi thố và rao giảng Tin Mừng nơi mà chung quanh đa số là người chưa nhận biết Chúa.

Phần giảng lễ, cha Đặc trách chia sẻ: Giáo phận Long Xuyên chúng ta đang kỉ niệm 60 năm thành lập giáo phận. Trước hết, chúng ta phải tự hào trước công lao các bậc tiền nhân; thứ đến, chúng ta phải quảng đại, dấn thân phục vụ, yêu thương, và nhất là noi gương thánh bổn mạng: trung thành với Chúa đến hơi thở cuối cùng “tử đạo là làm chứng cho Chúa”.

Trước khi ban phép lành kết lễ, anh trưởng liên huynh Nguyễn Xuân Hồng đại diện cho hơn 500 đoàn viên thuộc liên huynh thánh Trạch có đôi lời tri ân đến quý cha, quý sơ, quý Hội đồng mục vụ Gx. Đài Đức mẹ Tân Hiệp và mọi người hiện diện.

Sau thánh lễ anh chị em ở lại, cha đặc trách chia sẻ: Trong người chúng ta có những virus tốt, chúng ta phải nhân lên để chống lại virus xấu. Nếu virus chúng ta yếu chúng ta phải cầu nguyện để trở thành virus mới. Ngài muốn nói virus “Bước đường hành trình đức tin”. Thế giới có Chúa có đức tin chắc chắn có tất cả.

Tiếp theo anh trưởng BPV/HĐGP Phanxico Nguyễn Thành Ban thông tin và lưu ý một số vấn đề cần có trong huynh đoàn: Bản nội quy, nguyện hội, việc đeo phù hiệu, loan báo Tin mừng và tông đồ bác ái, động viên nhau sống tốt (bản thân, gia đình, giáo họ, giáo xứ).

Antôn Đức Xinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *