Huynh Đoàn nhóm mỹ thuật Dominiart

Phổ biến nội quy Huynh Đoàn Thánh Hiển
(thành viên nhóm Dominiart)

Vào lúc18g30 thứ bảy, ngày 12/9/2015 Cha tổng phụ trách Huynh đoàn Đa Minh Việt Nam, linh mục Phanxicô X. Đào Trung Hiệu OP, và anh Giuse Bùi Ri Cao Huynh Đoàn Tỉnh Dòng, đã tổ chức cuộc họp phổ biến nội qui Huynh Đoàn Thánh Hiển, cho các thành viên Ban Mỹ Thuật Đa Minh (Dominiart).

hd_mythuat.jpg

Đến tham dự tìm hiểu “Luật Sống” của Huynh Đoàn, theo danh sách đăng ký là 21 người, nhưng vì trời mưa quá to, nhiều đường phố Sài Gòn đều thành sông, nên chỉ đến tham dự có 15 người, gồm các Họa sĩ và Nhiếp Ảnh : 1/ Nguyễn Thị Tâm, 2/ Minh Minh, 3/ Huy Khôi, 4/ Mạnh Cường, 5/ Lê Hiếu, 6/ Thanh Vũ, 7/ Ngọc Đức, 8/ Hữu Hiệu, 9/ Ngọc Hiếu, 10/ Út Sương, 11/ Xuân Hiền,12/ Ngọc Qanh, 13/ Khắc Dũng, 14/ Bích Ngân, 15 / Thầy Chính (Dòng Thừa Sai).

ngoduyhien_op.jpgSáu người đã đăng ký nhưng điện thoại báo bị mưa không thể đến là : 16/ Xuân Phúc, 17/ Thanh Tuyền, 18/ Ngọc Cầm,19/ Lê Bình, 20/ Thầy Thống, 21/ Phó Bá Cường.

Đây là Huynh Đoàn Giáo Dân được thành lập với châm ngôn : “Sống, chiêm niệm, loan báo tin mừng yêu thương qua Cái Đẹp (Chân, Thiện, Mỹ)”. Quy tụ các anh chị em sinh hoạt trong các ngành mỹ thuật như Tranh, Ảnh,Tượng…

Huynh đoàn của nhóm Dominiart nhận thánh linh mục Giuse Ngô Duy Hiển OP, tử đạo Việt Nam làm bổn mạng, lễ kính ngày 9 tháng 5. Thánh Giuse Ngô Duy Hiển khi bị giam đã vẽ thánh giá tặng các tín hữu. Từ trong ngục tù, ngài đã gây nên một phong trào kính Thánh Giá ở Nam Định.

Huynh Đoàn Thánh Hiển là huynh đoàn đối nhân, trực thuộc Ban phục vụ Tỉnh Dòng.

Sinh hoạt huynh đoàn cũng trải qua các giai đoạn, Thỉnh Sinh, Dự Tuyển và Tuyên Hứa. Tất cả các thành viên sẽ tham gia buổi họp định kỳ vào mỗi thứ tư đầu tháng.

Tạ ơn Chúa, “đức tin mà không hành động là đức tin chết”, hôm nay Chúa đã ban cho chúng con cơ hội tham gia Huynh Đoàn để học hỏi, hiểu biết để có những hành động thiết thực hơn trong bầu trời Chân, Thiện, Mỹ.

Peter Lê Hiếu

td_hienopvn.jpg

Thánh Ngô Duy Hiển OP – Tranh Lê Hiếu