LỄ CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA (2022)

 

Ca nhập lễ

Sau khi Chúa Giê-su chịu phép rửa,

các tầng trời mở ra,

và Thánh Thần lấy hình bồ câu đậu xuống trên Người.

Cùng lúc ấy, có tiếng Chúa Cha tuyên phán :

“Đây là Con chí ái của Ta,

Người làm cho lòng Ta vui thoả.”

Bài đọc 1: Is 40,1-5.9-11

Vinh quang Đức Chúa sẽ tỏ hiện, và mọi người phàm sẽ cùng được thấy.

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.

Thiên Chúa phán : “Hãy an ủi, an ủi dân Ta :
Hãy ngọt ngào khuyên bảo Giê-ru-sa-lem, và hô lên cho Thành :
thời phục dịch của Thành đã mãn, tội của Thành đã đền xong,
vì Thành đã bị tay Đức Chúa giáng phạt gấp hai lần tội phạm.”
Có tiếng hô :
“Trong sa mạc, hãy mở một con đường cho Đức Chúa,
giữa đồng hoang, hãy vạch một con lộ thẳng băng
cho Thiên Chúa chúng ta.
Mọi thung lũng sẽ được lấp đầy,
mọi núi đồi sẽ phải bạt xuống,
nơi lồi lõm sẽ hoá thành đồng bằng,
chốn gồ ghề nên vùng đất phẳng phiu.
Bấy giờ vinh quang Đức Chúa sẽ tỏ hiện,
và mọi người phàm sẽ cùng được thấy
rằng miệng Đức Chúa đã tuyên phán.”
Hỡi kẻ loan tin mừng cho Xi-on, hãy trèo lên núi cao.
Hỡi kẻ loan tin mừng cho Giê-ru-sa-lem,
hãy cất tiếng lên cho thật mạnh.
Cất tiếng lên, đừng sợ, hãy bảo các thành miền Giu-đa rằng :
“Kìa Thiên Chúa các ngươi !”
Kìa Đức Chúa quang lâm hùng dũng, tay nắm trọn chủ quyền.
Bên cạnh Người, này công lao lập được,
trước mặt Người, đây sự nghiệp làm nên.
Như mục tử, Chúa chăn giữ đoàn chiên của Chúa,
tập trung cả đoàn dưới cánh tay.
Lũ chiên con, Người ấp ủ vào lòng,
bầy chiên mẹ, cũng tận tình dẫn dắt.

Đáp ca

Đ. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi !
Chúa muôn trùng cao cả.

Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, Chúa muôn trùng cao cả !
Áo Ngài mặc : toàn oai phong lẫm liệt,acẩm bào Ngài khoác : muôn vạn ánh hào quang.

Đ. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi !
Chúa muôn trùng cao cả.

Tầng trời thẳm, Chúa căng như màn trướng,điện cao vời, dựng trên khối nước cõi thanh không.
Chúa ngự giá xe mây, Ngài lướt bay cánh gió.Sứ giả Ngài : làm gió bốn phương,
nô bộc Chúa : lửa hồng muôn ngọn.

Đ. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi !
Chúa muôn trùng cao cả.

Công trình Ngài, lạy Chúa, quả thiên hình vạn trạng !
Chúa hoàn thành tất cả thật khôn ngoan,
những loài Chúa dựng nên lan tràn mặt đất.Này đại dương bát ngát mênh mông,
nơi muôn vàn sinh vật to lẫn nhỏ vẫy vùng.

Đ. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi !
Chúa muôn trùng cao cả.

Hết mọi loài ngửa trông lên Chúa
đợi chờ Ngài đến bữa cho ăn.Ngài ban xuống, chúng lượm về,
Ngài mở tay, chúng thoả thuê ơn phước.

Đ. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi !
Chúa muôn trùng cao cả.

Chúa ẩn mặt đi, chúng rụng rời kinh hãi ;
lấy sinh khí lại, là chúng tắt thở ngay, mà trở về cát bụi.Sinh khí của Ngài, Ngài gửi tới,
là chúng được dựng nên,
và Ngài đổi mới mặt đất này.

Đ. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi !
Chúa muôn trùng cao cả.

Bài đọc 2: Tt 2,11-14 ; 3,4-7

Thiên Chúa đã cứu chúng ta nhờ phép rửa ban ơn Thánh Thần, để chúng ta được tái sinh và đổi mới.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi ông Ti-tô.

Anh thân mến, ân sủng của Thiên Chúa đã được biểu lộ, đem ơn cứu độ đến cho mọi người.  Ân sủng đó dạy chúng ta phải từ bỏ lối sống vô luân và những đam mê trần tục, mà sống chừng mực, công chính và đạo đức ở thế gian này.  Sở dĩ như vậy, là vì chúng ta trông chờ ngày hồng phúc vẫn hằng mong đợi, ngày Đức Ki-tô Giê-su là Thiên Chúa vĩ đại và là Đấng cứu độ chúng ta, xuất hiện vinh quang.  Vì chúng ta, Người đã tự hiến để cứu chuộc chúng ta cho thoát khỏi mọi điều bất chính, và để thanh luyện chúng ta, khiến chúng ta thành Dân riêng của Người, một dân hăng say làm việc thiện.

Khi Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta, biểu lộ lòng từ bi và nhân ái của Người,  Người đã cứu chúng ta, không phải vì chúng ta đã làm những việc công chính, mà là vì Người thương xót. Người cứu chúng ta nhờ phép Rửa ban ơn tái sinh và đổi mới do Thánh Thần thực hiện.  Thiên Chúa đã tuôn đổ đầy tràn Thánh Thần trên chúng ta, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Đấng cứu độ chúng ta.  Như vậy, một khi nên công chính nhờ ân sủng của Đức Ki-tô, chúng ta được thừa hưởng sự sống đời đời như chúng ta vẫn hy vọng.

Tung hô Tin Mừng

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ông Gio-an nói : Có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến ; chính Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Lc 3,15-16.21-22

Đức Giê-su chịu phép rửa xong và đang khi Người cầu nguyện, thì trời mở ra.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

Khi ấy, dân đang trông đợi, và trong thâm tâm, ai nấy đều tự hỏi : biết đâu ông Gio-an lại chẳng là Đấng Mê-si-a !  Ông Gio-an trả lời mọi người rằng : “Phần tôi, tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước, nhưng có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần và bằng lửa.”

Khi toàn dân chịu phép rửa, Đức Giê-su cũng chịu phép rửa ; rồi đang khi Người cầu nguyện, thì trời mở ra,  và Thánh Thần ngự xuống trên Người dưới hình dáng chim bồ câu. Và có tiếng từ trời phán rằng : “Con là Con yêu dấu của Cha ; Cha hài lòng về Con.”

Ca hiệp lễ

Đây là Đấng mà ông Gio-an đã nói :

“Tôi đã thấy và xin làm chứng rằng :

Người là Con Thiên Chúa.” 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *