Lễ Nhớ Các Thiên Thần Hộ Thủ (02.10.2021)

 

Ca nhập lễ

Chúc tụng Chúa đi, các thiên sứ của Người,

muôn ngàn đời hãy ca tụng suy tôn.

Bài đọc 1: Xh 23,20-23

Thiên sứ của Ta sẽ đi trước mặt ngươi.

Bài trích sách Xuất hành.

Đức Chúa phán như sau : “Này Ta sai thiên sứ đi trước ngươi, để giữ gìn ngươi khi đi đường và đưa ngươi vào nơi Ta đã dọn sẵn.  Trước mặt người, hãy ý tứ và nghe lời người. Đừng làm cho người phải chịu cay đắng ; người sẽ không tha lỗi cho các ngươi, vì danh Ta ngự trong người.  Nếu thực sự ngươi nghe lời người, nếu ngươi làm mọi điều Ta nói, Ta sẽ trở thành kẻ thù của kẻ thù ngươi, đối phương của đối phương ngươi.  Thiên sứ của Ta sẽ đi trước mặt ngươi và dẫn ngươi vào xứ người E-mô-ri, Khết, Pơ-rít-di, Ca-na-an, Khi-vi, Giơ-vút ; và Ta sẽ tiêu diệt chúng.”

Đáp ca

Đ. Chúa truyền cho thiên sứ
giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường.

Hỡi ai nương tựa Đấng Tối Cao
và núp bóng Đấng quyền năng tuyệt đối,hãy thưa với Chúa rằng :
“Lạy Thiên Chúa, Ngài là nơi con náu ẩn,
là đồn luỹ chở che, con tin tưởng vào Ngài.”

Đ. Chúa truyền cho thiên sứ
giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường.

Chính Chúa gìn giữ bạn
khỏi lưới kẻ thù giăng, khỏi tai ương tàn khốc.Chúa phù trì che chở, dưới cánh Người, bạn có chỗ ẩn thân :
lòng Chúa tín trung là khiên che thuẫn đỡ.

Đ. Chúa truyền cho thiên sứ
giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường.

Bạn không sợ cảnh hãi hùng đêm vắng
hay mũi tên bay giữa ban ngày,cả dịch khí hoành hành trong đêm tối,
cả ôn thần sát hại lúc ban trưa.

Đ. Chúa truyền cho thiên sứ
giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường.

Bạn sẽ không gặp điều ác hại,
và tai ương không bén mảng tới nhà,bởi chưng Người truyền cho thiên sứ
giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường.

Đ. Chúa truyền cho thiên sứ
giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường.

Tung hô Tin Mừng

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

Chúc tụng Chúa đi, toàn thể thiên binh

hằng hầu cận và tuân hành thánh ý. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Mt 18,1-5.10

Các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

Khi ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng : “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời ?”  Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông  và nói : “Thầy bảo thật anh em : nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.

“Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời.

“Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy.

“Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này ; quả thật, Thầy nói cho anh em biết : các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.”

Ca hiệp lễ

Lạy Chúa, giữa chư vị thiên thần,

con đàn ca kính Chúa. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *