Lễ Nhớ Thánh Gio-an Tẩy Giả bị trảm quyết (29.08.2020)

 

Ca nhập lễ:

Lạy Chúa, đứng trước mặt vua quan,

còn giãi bày thánh ý,

lòng không chút hổ ngươi.

Con vui thú với mệnh lệnh của Ngài

và hết lòng yêu mến.

Bài đọc 1: Gr 1,17-19

Hãy nói với chúng tất cả những gì Ta sẽ truyền cho ngươi. Trước mặt chúng, ngươi đừng run sợ.

Bài trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a.

Ngày ấy, có lời Đức Chúa phán với tôi :

“Ngươi hãy thắt lưng.
Hãy trỗi dậy ! Hãy nói với chúng
tất cả những gì Ta sẽ truyền cho ngươi.
Trước mặt chúng, ngươi đừng run sợ ;
nếu không, trước mặt chúng,
chính Ta sẽ làm cho ngươi run sợ luôn.
Này, hôm nay, chính Ta làm cho ngươi
nên thành trì kiên cố,
nên cột sắt tường đồng chống lại cả xứ :
từ các vua Giu-đa đến các thủ lãnh,
các tư tế và toàn dân trong xứ.
Chúng sẽ giao chiến với ngươi, nhưng sẽ không làm gì được,
vì -sấm ngôn của Đức Chúa-
có Ta ở với ngươi để giải thoát ngươi.”

Đáp ca

Đ. Lạy Chúa, miệng con sẽ tường thuật ơn cứu độ Ngài ban.

Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa,
xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ.Vì Ngài công chính, xin cứu vớt và giải thoát con,
ghé tai nghe và thương cứu độ.

Đ. Lạy Chúa, miệng con sẽ tường thuật ơn cứu độ Ngài ban.

Xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn,
như thành trì để cứu độ con,
núi đá và thành trì bảo vệ con, chính là Ngài.aLạy Thiên Chúa, xin giải thoát con khỏi bàn tay kẻ dữ.

Đ. Lạy Chúa, miệng con sẽ tường thuật ơn cứu độ Ngài ban.

Vì lạy Chúa, chính Ngài là Đấng con trông đợi,
lạy Thiên Chúa, chính Ngài là Đấng con tin tưởng
ngay từ độ thanh xuân.abTừ thuở sơ sinh, con nương tựa vào Ngài,
Ngài đã kéo con ra khỏi lòng mẹ.

Đ. Lạy Chúa, miệng con sẽ tường thuật ơn cứu độ Ngài ban.

Miệng con công bố Ngài chính trực,
suốt ngày tường thuật ơn cứu độ Ngài ban.Từ độ thanh xuân, lạy Thiên Chúa,
con đã được Ngài thương dạy dỗ.
Tới giờ này, con vẫn truyền rao vĩ nghiệp của Ngài.

Đ. Lạy Chúa, miệng con sẽ tường thuật ơn cứu độ Ngài ban.

Tung hô Tin Mừng

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Mc 6,17-29

Con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu ông Gio-an Tẩy Giả, đặt trên mâm.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

Khi ấy, vua Hê-rô-đê đã sai người đi bắt ông Gio-an và xiềng ông trong ngục. Lý do là vì vua đã lấy bà Hê-rô-đi-a, vợ của người anh là Phi-líp-phê,  mà ông Gio-an lại bảo : “Ngài không được phép lấy vợ của anh ngài !”  Bà Hê-rô-đi-a căm thù ông Gio-an và muốn giết ông, nhưng không được.  Thật vậy, vua Hê-rô-đê biết ông Gio-an là người công chính thánh thiện, nên sợ ông, và còn che chở ông. Nghe ông nói, nhà vua rất phân vân, nhưng lại cứ thích nghe.

Một ngày thuận lợi đến : nhân dịp mừng sinh nhật của mình, vua Hê-rô-đê mở tiệc thết đãi bá quan văn võ và các thân hào miền Ga-li-lê.  Con gái bà Hê-rô-đi-a vào biểu diễn một điệu vũ, làm cho nhà vua và khách dự tiệc vui thích. Nhà vua nói với cô gái : “Con muốn gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho con.”  Vua lại còn thề : “Con xin gì, ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được.”  Cô gái đi ra hỏi mẹ : “Con nên xin gì đây ?” Mẹ cô nói : “Đầu Gio-an Tẩy Giả.”  Lập tức cô vội trở vào đến bên nhà vua và xin rằng : “Con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu ông Gio-an Tẩy Giả, đặt trên mâm.”  Nhà vua buồn lắm, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên không muốn thất hứa với cô.  Lập tức, vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gio-an tới. Thị vệ ra đi, chặt đầu ông ở trong ngục,  bưng đầu ông trên một cái mâm trao cho cô gái, và cô gái trao cho mẹ.  Nghe tin ấy, môn đệ đến lấy thi hài ông và đặt trong một ngôi mộ.

Ca hiệp lễ

Ông Gio-an nói về Đức Giê-su :

“Người phải nổi bật, còn tôi phải lu mờ đi.”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *