Liên Huynh Giáo hạt Thái Thụy mừng lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Hoà cùng niềm vui với toàn thể Giáo Hội, vào lúc 9 giờ sáng thứ Ba (24.11.2015), Liên Huynh Giáo dân Đaminh Giáo hạt Thái Thụy, Giáo phận Thái Bình đã long trọng tổ chức thánh lễ mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Bổn mạng của Liên Huynh.

Giáo phận Thái Bình

Hiệp dâng trong thánh lễ trọng thể hôm nay, có cha Đặc trách huynh đoàn Giáo phận Vinh Sơn Phạm Văn Tuý, O.P, cha Phụ tá Phaolô Martinô Trần Hoàng Khoa Nam, O.P,  cha Linh hướng Liên huynh, quý cha khách, quý tu sĩ, cùng với sự hiện diện đông đảo của các thành viên trong Liên huynh.

Mở đầu chương trình của ngày mừng lễ là phần gặp gỡ giữa cha Đặc trách với anh chị em trong Liên huynh. Trong buổi gặp gỡ này, cha Đặc trách nêu lên tấm gương sáng của các Thánh Tử đạo. Các Ngài đã hy sinh những danh lợi trước mắt, hy sinh tính mạng để tìm kiếm kho tàng nước trời. Qua đó, cha mời gọi mỗi người trong gia đình Đaminh hãy noi gương các Thánh nhân, trở thành những nhân chứng Tin Mừng trong xã hội ngày nay.

Sau phần gặp gỡ, mọi người cùng bước vào thánh lễ trọng thể với sự chủ tế của cha Đặc trách Huynh đoàn.

Trong bài giảng, thầy phó tế Gioan Baotixita đã chia sẻ: các Thánh Tử đạo đã để lại cho chúng ta những mẫu gương anh dũng. Đứng trước những lời dụ dỗ ngon ngọt, hay các cực hình đớn đau, các ngài đã luôn kiên vững với niềm tin vào Đức Kitô, đúng như Kinh Thánh có lời chép“Không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta.” (Rm 8,39). Ước gì chúng ta cũng biết noi gương cha ông, luôn can đảm làm chứng cho Chúa và trung kiên mãi đến cùng.

Trước khi kết thúc thánh lễ, anh trưởng Liên Huynh đoàn đại diện cho các đoàn viên lên cám ơn quý cha, quý tu sĩ, quý khách và cộng đoàn đã đến hiệp dâng thánh lễ và cầu nguyện cho anh chị em.

Sau đây là một số hình ảnh của ngày lễ:

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Hữu Tài,OP.