100 tích truyện Kinh Mân Côi: Chuỗi hạt Mân Côi bắt ma quỷ phải nói sự thật

 

Tại thành phố Carcassonne, nước Pháp, có một thanh niên khô đạo, ngạo mạn, thường xúc phạm đến Chúa và Đức Mẹ. Không những thế, y còn chê bai phép lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ. Thánh Dominico đã khuyên bảo y nhiều lần , nhưng vô dụng. Chứng nào vẫn tật ấy. Sau đó, y bị qủy ám, nói năng lung tung, chạy nhảy khắp nơi, làm cho ai cũng sợ hãi khi trông thấy y. Cha mẹ và người nhà rất lấy làm buồn, vì có đứa con tội lỗi làm nhục nhã cho gia đình. Anh em bà con thân thuộc, nghĩ chỉ còn cách dẫn dắt y đến xin thánh Dominico trừ quỷ, may ra mới cứu vãn được. Khi gặp tên bị quỷ ám này, thánh nhân biết ngay là y bị quỷ ám, vì tội xúc phạm đến chuỗi hạt Mân Côi, mà thánh nhân đang giảng giải cho người ta.

Vậy để làm sáng danh Đức Mẹ Mân Côi, thánh nhân truyền đem y vào nhà thờ, trước mặt thiên hạ, và hỏi: Trên trời dưới đất này, mày sợ ai nhất ? Ma quỷ không chịu trả lời , tru trếu khóc, xin cho được nói thầm với thánh nhân. Thánh nhân bắt quỷ phải nói to, nói công khai cho mọi người biết. Ma qủy bất đắc dĩ phải nói: Chúng tao là kẻ dối trá. Xin đừng tin chúng tao. Xin hãy hỏi các thiên thần chỉ bảo cho. Thánh nhân không chịu, bắt ma quỷ phải nói rõ công khai trước mặt mọi người. Lúc ấy ma quỷ mới chịu nói: Hỡi mọi người hãy nghe đây: Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, có quyền phép giữ gìn kẻ làm tôi kính mến Người cho khỏi sa hoả ngục. Ai tôn sùng người thật tình, thì thoát khỏi ban tay chúng tao. Ai sắp mất linh hồn sa hoả ngục, mà kêu tên MARIA, thì thế nào cũng được cứu giúp.. Nếu không có Đức Maria, thì chúng tao đã phá được đạo công giáo từ lâu rồi. Ai siêng năng lần chuỗi Mân Côi, thì được khỏi mọi sự dữ, được ăn năn thống hối mọi tội lỗi, và được hưởng phúc thanh nhàn.

Quỷ nói xong, mọi người nghe rất sợ. Tất cả mọi người đều vào nhà thờ ăn năn xám hối các tội mình, vì đã quên lãng việc lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ. Thánh nhân bắt quỷ phải xuất ra khỏi người này. Y vật mình xuống đất, xùi bọt mép, rồi trở lại bình thường. Cả gia đình vui mừng, bắt y phải ăn năn các tội đã phạm, và đi xưng tội. Từ đó về sau tên thanh niên không còn dám xúc phạm đến chuỗi hạt Mân Côi nữa.

 

Lời bàn : Chúng ta thấy chuỗi hạt Mân Côi huyền nhiệm thế nào. Ma qủy sợ chuỗi hạt Mân Côi như sợ chính Đức Mẹ, sợ chính Thiên Chúa. Biết bao nhiêu phép lạ và ơn lạ Đức Mẹ đã ban cho chúng ta qua chuỗi hạt Mân Côi. Không còn hồ nghi gì nữa ! Hãy bám lấy chuỗi hạt Mân Côi. Có những ai chưa hiểu biết chuỗi hạt Mân Côi! Từ trước tới nay khinh thường chuỗi hạt Mân Côi, coi việc lần chuỗi Mân Côi là việc cầu nguyện của đàn bà con nít, thì hãy đọc câu truyên trên đây, để thấy được sự màu nhiệm và ơn ích của chuỗi hạt Mân Côi quá vĩ đại dường nào. Chả vậy mà hơn một6 vị Giáo Hoàng đã hết mình khen ngợi chuỗi hạt Mân Côi, và khuyến khích mọi người hãy gia nhập Hội Mân Côi. Theo Tông Thơ Supremi Apostolatus của Đức Giáo Hoàng LEO XIII, thì ai gia nhập hội Mân Côi, thì được hưởng 3 ơn Đại Xá trong tháng một0 ( tháng Mân Côi), nghĩa là cứ một0 ngày, làm việc tháng Mân Côi thì được hưởng một ơn Đại Xá. một tháng có 30 ngày, thì có 3 lần được ơn Đại Xá.