Liên Huynh Vô Nhiễm Giáo Phận Đà Lạt Tiến Hành Học Tập Về Luật Sống

Vào lúc 8 giờ ngày 20/07/2015, Liên Huynh Vô Nhiễm đã tổ chức một ngày học tập tại giáo xứ Tân Phú do cha Phêrô Phạm Văn Bình OP Đặc Trách HĐ GP ĐL hướng dẫn. Cha quản xứ và cũng là vị linh hướng của LH Vô Nhiễm cùng với các anh chị giảng huấn của GP có mặt đầy đủ cùng với 168 anh chị em , trong đó 63 anh chị em chuẩn bị được tuyên hứa vĩnh viễn 42 anh chị em tuyên hứa lần đầu vào ngày lễ Kính Thánh Tổ Phụ Đa Minh 08/08/2015.

Trong tinh thần học hỏi chia  sẻ của cha Đặc trách và các anh giảng huấn của giáo phận, học viên đã tập trung lắng nghe một cách tích cực trong tinh thần hiệp thông. Buổi tổ chức học tập của Liên Huynh Vô Nhiễm lần này đạt được chất lượng cao, mang lại hiệu quả tốt đẹp cho ban tổ chức, và rút  ra  được nhiều kinh nghiệm cho những dịp tương tự sau này .

Kết thúc ngày học tập là thánh lễ đông tế tạ ơn do cha Phêrô OP Đặc Trách HĐ GP chủ tế , cùng với các cha đồng tế vào lúc 16 giờ cùng ngày .

                                                                                                BTT.GP.ĐL

[shashin type=”albumphotos” id=”5″ size=”medium” crop=”n” columns=”2″ caption=”y” order=”date” position=”center”]