Mẫu cầu nguyện cho Tỉnh Hội 2019 trong giờ kinh sáng và kinh chiều

Nhờ Chúa Thánh Thần soi sáng, xin cho Tỉnh hội tìm ra được cách thế thích hợp để canh tân sứ mạng giảng thuyết và mạnh dạn làm chứng về Chúa Kitô hằng sống, với một đức tin mãnh liệt và lòng trung thành. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

TẢI VỀ MÁY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *