Một vài suy tư của Cha Bề trên Tổng quyền Gerard Francisco Timoner về lá thư của Đức Thánh Cha

Thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi Cha Bề trên Tổng quyền Dòng Anh em Giảng thuyết

NHÀ GIẢNG THUYẾT ÂN SỦNG

VÀ ÂN SỦNG GIẢNG THUYẾT TRONG GIÁO HỘI

Tu sĩ Gerard Francisco Timoner III, O.P.

Bề trên Tổng quyền

Ngày 24 tháng 5 năm 2021

Lễ Cải táng Thánh Đa Minh

Gia đình Đa Minh xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Đức Thánh Cha Phanxicô, vì lá thư truyền cảm hứng và khích lệ, Praedicator gratiae, mà Đức Thánh Cha đã viết cho Dòng nhân kỷ niệm 800 năm sinh nhật trên trời của Thánh Đa Minh Caleruega. Lời mở đầu lá thư làm âm vang lại sự kiện lịch sử khi Đức Giáo hoàng Hônôriô III chuẩn nhận sứ vụ giảng thuyết của Dòng và gọi Thánh Đa Minh cùng các anh em của người ở Toulouse là “các anh em giảng thuyết”. Đức Thánh cha Phanxicô khẳng định trong lá thư rằng danh hiệu nhà giảng thuyết ân sủng dành cho Thánh Đa Minh là danh hiệu “nổi bật hơn cả vì đó là danh hiệu thích hợp với đặc sủng và sứ vụ của Dòng do thánh nhân sáng lập”, nghĩa là ân sủng giảng thuyếtgiảng thuyết về ân sủng.

Chúng ta tri ân Đức Thánh cha vì người là Phêrô cho chúng ta, vì người củng cố chúng ta trong đức tin (Lc 22,32). Chúng ta cảm ơn Đức Thánh cha Phanxicô vì lời người chào thăm gia đình của Thánh Đa Minh. Chúng ta nhớ lại cách mà Thánh Đa Minh Caleruega và Thánh Phanxicô Assisi thể hiện tình huynh đệ và tình bạn thánh thiện như là nền tảng của việc loan báo Tin Mừng vào thời đó. Khi tạ ơn Đức Thánh cha Phanxicô vì sự quan tâm hiền phụ và sự gần gũi huynh đệ của người dành cho Dòng, chúng ta cũng chúc mừng Đức Thánh cha và Dòng Tên nhân dịp kỷ niệm 500 năm Thánh Inhaxiô Loyola được ơn hoán cải, cũng diễn ra trong năm 2021 này. Như chúng ta đã biết, yếu tố quan trọng trong khoảnh khắc hoán cải nhờ ân sủng của Thánh Inhaxiô chính là câu hỏi làm thay đổi cuộc đời thánh nhân: “Giả như tôi làm điều mà Thánh Phanxicô hay Thánh Đa Minh đã làm thì sao?” Quả thực, sự trùng hợp do Chúa an bài về hai Năm Thánh này thật kỳ diệu, một người anh em của Thánh Inhaxiô, vị Giáo Hoàng đầu tiên chọn danh xưng Phanxicô đã viết một lá thư cho Gia đình của Thánh Đa Minh!

Qua “lời chào thăm, lời cầu nguyện… gửi đến tất cả các phần tử của đại gia đình Đa Minh, bao gồm cả đời sống chiêm niệm và hoạt động tông đồ của các nữ đan sĩ và nữ tu, các huynh đoàn giáo sĩ và giáo dân, các tu hội đời và các phong trào giới trẻ”, Đức Thánh Cha Phanxicô công nhận rằng gia đình của anh em giảng thuyết hầu như bao gồm mọi bậc sống trong Giáo hội. Vì thế, tác phẩm của các học giả, thi sĩ và nhà thần bí, cũng như các tác phẩm nghệ thuật, các hoạt động bác ái và từ thiện của các thành viên thuộc các ngành khác nhau trong gia đình Đa Minh đều được ghi nhận là các hình thức hoặc “thể loại” giảng thuyết. Đáng chú ý là các phần tử thuộc Gia đình Đa Minh phải lặng thầm chịu tử đạo cũng được nhìn nhận là đã mang lại cho chúng ta một hình thức giảng thuyết hùng hồn trổi vượt.

“Nói với Chúa hoặc nói về Chúa”, Thánh Đa Minh đã nêu lên một hiệp lực giữa chiêm niệm và hoạt động, đồng thời là gương mẫu của người môn đệ-thừa sai, được kêu gọi đi theo và được sai đi rao giảng con đường của Tin Mừng. Thật đáng để suy gẫm khi Đức Thánh cha sử dụng thuật ngữ người thừa sai-môn đệ để thay thế. Có lẽ, Đức Thánh Cha Phanxicô muốn mời gọi chúng ta ý thức rằng Vì Thiên Chúa sai chúng ta đi truyền giáo cũng chính là Vì Thiên Chúa hiện diện ở khắp nơi và không ngừng mời gọi chúng ta đi theo Người làm môn đệ.

Thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi Cha Bề trên Tổng quyền Dòng Anh em Giảng thuyết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *