Mười lăm ngày với thánh Đa Minh (trọn tập)

http://lh3.googleusercontent.com/-VrBXgwfyeR0/VdHs2wvHe3I/AAAAAAAABNk/h6mxDVqoLLs/s1600/15ngay-op.gif

Cha Alain Quilici là một tu sỹ Đa Minh. Ngoài các chức vụ trong Dòng, ngài thi hành tác vụ giảng thuyết qua việc đồng hành thiêng liêng trong môi trường sinh viên, giáo xứ và các phương tiện truyền thông. Tác phẩm 15 ngày với thánh Đa Minh của cha Alain Quilici được nhà xuất bản Nouvelle Cité phổ biến năm 1999. Bản dịch do cha nguyên giám tỉnh Giuse Nguyễn Cao Luật OP.

01. Thánh Đa Minh, người có tấm lòng

02. Thánh Đa Minh, con người quyết định

03. Thánh Đa Minh, con người đứng đầu

04. Thánh Đa Minh, người của Thiên Chúa

05. Thánh Đa Minh, con người cầu nguyện

06. Thánh Đa Minh, con người của Lời

07. Thánh Đa Minh, con người phụng vụ

08. Thánh Đa Minh, con người quản trị

09. Thánh Đa Minh, con người tri thức

10. Thánh Đa Minh, con người từng trải

11. Thánh Đa Minh, con người Thập Giá

12. Thánh Đa Minh, người con Đức Mẹ

13. Thánh Đa Minh, con người lữ hành

14. Thánh Đa Minh, con người giáo hội

15. Thánh Đa Minh, chân dung người cha

op_bc2.jpg